07.11.2018

22:49

האם הבתים הרוחניים מנצלים את השפעתם על המטיילים הצעירים?

בין כל ההשפעות הרוחניות שניתן לספוג בהודו, המעניינת ביותר היא ההשפעה העוצמתית של הפלורליזם והסובלנות הדתית המאפיינים את המזרח הרחוק • "הודו לה'" - הפרק הרביעי