BETA

28.05.2013

23:46

עיריית ירושלים מעסקה אלפי עובדי קבלן ומקשה עליהם להתאגד

בשנים האחרונות, העבירה עיריית ירושלים אלפי עובדים, בהם אנשי רווחה וקידום נוער, להעסקה תחת חברת "אריאל", חברה-בת של העירייה. כאשר העובדים ניסו להתאגד, מנהיג ההתארגנות פוטר. "הייתה לי שיחה מאוד לא נעימה, רצופה בהאשמות שווא שבה אוימתי שאם אני לא אתפטר אני אפוטר", הוא סיפר

(2:09 דקות)

עיריית ירושלים העבירה בשנים האחרונות 1,200 מעובדיה להעסקה דרך חברה-בת ולמעשה הפכה אותם לעובדי קבלן. במטרה לשפר את תנאי העבודה החל לפני כחודשיים עובד החברה, עמיר סגל, בניסיון לאגד את העובדים ולדרוש העסקה ישירה. "הייתה לי שיחה מאוד לא נעימה, רצופה בהאשמות שווא שבה אוימתי שאם אני לא אתפטר אני אפוטר", הוא סיפר.

 

"היו חודשים שהמשכורת לא הועברה בזמן, גיליתי שתשלומי פנסיה לא מועברים אלינו, קרן השתלמות אם אתה לא נלחם את הלא מקבל אותה", תיארה ד', המועסקת בחברת הבת "אריאל". "שעות נוספות שעבדנו ונתנו לא שילמו לנו עליהן. זכויות עבודה בסיסיות".

 

חברת "אריאל", חברה המשמשת את העירייה להפקת אירועי תרבות, הפכה לחברה דרכה מועסקים כיום עובדי רווחה, קליטה וקידום נוער. חשוב להדגיש כי לא מדובר בחברת כוח אדם, אלה בחברה-בת של העירייה ומי שעומד בראשה הוא ניר ברקת, ראש העירייה.

העובדים מאיימים בשביתה

בהסתדרות יעתרו לבית המשפט נגד פיטוריו של מנהיג ההתאגדות. עכשיו העובדים מאיימים להשבית את העירייה.

"אני נמצאת בתפקיד שלי כי אני מאמינה במה שאני עושה, אבל נורא הייתי רוצה שגם יאמינו בי וייתנו לי את הזכויות שמגיעות לי", אמרה ד'.

 

מעיריית ירושלים נמסר: "עובדי חברת אריאל מקבלים את כל התנאים הסוציאליים הקבועים בחוק ובמקרים רבים משתכרים יותר מעובדי העירייה. ההחלטה על הפסקת עבודתו של מר סגל התקבלה משיקולים מקצועיים, לאור תלונות רבות על תפקודו הלקוי ואין שום קשר לרצון העובדים להתאגד".