BETA

27.05.2013

00:06

עודכן:

תיעוד: ראש לשכת השר לביטחון פנים עקפה פקק בשוליים

כרמית מויאל הייתה בדרכה מביתה שבבית שמש לטקס לשוטרים מצטיינים בלטרון, כאשר נתקעה בעומס תנועה כבד. היא לא התבלבלה ונסעה על שולי הכביש, עד ללטרון. מהמשרד לביטחון פנים נמסר כי הנושא יטופל כמו כל אזרח רגיל

(37 שניות)

לקחה את החוק לידיים: כרמית מויאל, ראש לשכת השר לביטחון פנים, תועדה ביום רביעי כשהיא עוקפת פקק גדול על ידי נסיעה בשוליים. מויאל הודתה בטעותה, הביעה חרטה וטענה כי נסעה בשוליים מפחד שייגמר לה הדלק.

 

האירוע התרחש בעת שמויאל הייתה בדרכה לטקס חלוקת תעודות הוקרה לשוטרים מצטיינים באתר ההנצחה של חיל השריון. בעקבות הטקס נוצרו פקקים כבדים בכל האזור, והרל"שית נתקעה בדרך מביתה בבית שמש.

 

מהמשרד לביטחון פנים נמסר כי מדובר ברכבה הפרטי של ראש הלשכה וכי הנושא יטופל כמו כל אזרח רגיל. הנסיעה בשולי הכביש מותרת רק לרכבי ביטחון בתפקיד.