BETA

03.05.2013

00:16

האם התלוננה שבתה נפגעה מינית וזכתה לתגובה: "היא כנראה מדמיינת"

בתה בת ה-4 של א' חזרה יום אחד מהגן וסיפרה לאמה כי ילד אחר נגע והכאיב לה באיבר המין שלה. א' התלוננה במשטרה, דיווחה לגננת, למשרד הרווחה ולמשרד החינוך. הגננת הפנתה אותה לפסיכולוג הגן שהסביר לה: "מדובר בסקרנות טבעית של ילדים בגיל הזה"

הבת נפגעה מינית בגן ולמרות תלונות אמה דבר לא נעשה. בתה של א' חזרה לפני ארבעה חודשים מהגן וסיפרה לאמה על חוויה לא נעימה שעברה. הילדה סיפרה לאמה כי ילד אחד בגן נגע לה באיבר מין ו"חפר לי כאן חזק".

 

(2:40 דקות)

א' מיהרה להתלונן במשטרה, דיווחה לגננת, למשרד הרווחה ולמשרד החינוך, על המקרה וחיכתה שהגורמים השונים יגיבו. הגננת הפנתה אותה לפסיכולוג של הגן ממנו היא שמעה הסבר לאירוע. "הוא טען שילדים בגיל הזה יש להם סקרנות טבעית וחוץ מזה שיש הרבה דמיונות והיא כנראה מדמיינת", סיפרה א'.

 

היא ציפתה שכולם יטפלו בבתה ובילדה הפוגע, אך דבר לא קרה. "לא פנו אליי, לא שאלו אם אני צריכה עזרה. עד רגע זה לא ראיתי שום גורם. זה עצוב מאוד שאף אחד לא בודק את העניין ועוד יותר עצוב שאומרים שמטפלים ולא מטפלים", היא הוסיפה.

 

תגובת משרד הרווחה: "המקרה נחקר ברגישות המותאמת לנסיבות ולגילם הצעיר של הילדים (בני 4) תוך כוונה למנוע נזק נפשי לילדים המעורבים". תגובת משרד החינוך: "המשרד מגבש תכנית טיפולית לילד ומחפשעים מסגרת חלופית לילדה".