BETA

10.04.2013

03:30

עודכן:

אל על פיטרה עשרות דיילות – וכעת מחזירה אותן לעבודה

מה קורה בחברת התעופה? "ברגע שפיטרו אותנו הטיסות יצאו בצוותים חסרים, לא היו אנשים וזה פגע בשירות ובדיילים", מספרת דיילת שפוטרה וגויסה מחדש לעבודה. כעת מתברר שקורס חדש נפתח וקורס עתידי בדרך. ההערכות הן שקרן פיני שעומדת להשקיע באל על מיליוני שקלים, דרשה הסכם עבודה חדש והתייעלות

(03:11 דקות)

אל על פיטרה בסוף חודש פברואר 80 דיילים. הסיבה הרשמית? התייעלות. אולם, בחברת התעופה כנראה לא לקחו בחשבון את ההשלכות של צמצום מצבת כוח האדם. "ברגע שפיטרו אותנו הטיסות יצאו בצוותים חסרים, לא היו אנשים. זה פגע בשירות, פגע בדיילים", מספרת מ', דיילת שפוטרה והוחזרה לעבודה לאחרונה.

 

יחד עם מ' הוחזרו לעבודה עשרות דיילים ודיילות נוספים, אבל המחסור בעובדים עדיין ניכר. "אם בחודש ממוצע דייל עובד בין 90 ל-100 שעות - וזה מאוד קשה - עכשיו דיילים לא יירדו מ-110-120 שעות, ואני מכירה כאלו שלא ירדו מ-150, וזה לא מרצון", טוענת מ'.

 

כעת, מעבר לגיוס הדיילים שפוטרו, מתקיים קורס דיילים וקורס נוסף עתיד להיפתח בקיץ הקרוב. אז מה בדיוק קורה כאן? ההערכות הן שקרן פיני של ישי דוידי עומדת להשקיע באל על מיליוני שקלים, אבל דורשת הסכם עבודה חדש והתייעלות. "זה פשוט מעליב", מגיבה מ' לעניין.

אל על: "הצמצום בעינו עומד"

תגובת חברת אל על: "החברה צמצמה את מצבת כוח האדם ביחס לשנה שעברה, הצמצום בעינו עומד. הדיילים שעתידים להצטרף לחברה הם במסגרת תכנית שנתית והיערכות לעונת הקיץ ולצורך טיוב השורות. אנו עושים כל שנדרש על מנת להעניק ללקוחותינו שירות מיטבי".

 

יושב ראש ועד עובדי אל על, אשר אדרי מסר: "הועד פעל להחזרת העובדים ונמשך משא ומתן להחזרת עובדים נוספים לעבודה".