BETA

09.09.2018

05:59

חיילים בצה"ל (אילוסטרציה)
חיילים בצה"ל (אילוסטרציה),
חדשות עשר

עריקים יוכלו לחזור לארץ לחגים מבלי שיעמדו לדין פלילי

במסגרת ההסדר, ישראלים שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל יוכלו לבקר את משפחותיהם בתקופת החגים, כל עוד יעזבו עד סוף אוקטובר. גם עריקים שחיים בארץ יוכלו להסדיר מעמדם

לכבוד שנת ה-70 למדינה, הוחלט בצה"ל לאפשר לישראלים השוהים בחו"ל שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל, להיכנס לארץ לתקופת החגים מבלי לעמוד על כך לדין. על פי ההסדר שיכנס לתוקף היום (ראשון), משתמטים ועריקים שעזבו את ישראל, יוכלו להיכנס לארץ ללא מעצר, כל עוד יעזבו את ישראל עד 31 באוקטובר.

 

במהלך שהותם בארץ, יוכלו העריקים להסדיר את מעמדם, כדי להימנע מנקיטת הליכים נגדם. זו הפעם השנייה השנה בה צה"ל יוזם הסדר כזה עם עריקים השוהים בחו"ל. ביום העצמאות האחרון, במסגרת מבצע דומה, עשרות ישראלים הסדירו את מעמדם מול צה"ל, וחלקם אף שולבו בשירות פעיל.

 

בנוסף, הוחלט לאפשר לישראלים שחיים בארץ וערקו משירות מילואים, להסדיר את מעמדם ולחזור לשירות פעיל. חייל שיתייצב ביחידתו או בבסיס משטרה צבאית עד 31 באוקטובר, יטופל באופן משמעתי בלבד, ולא ינקטו נגדו כל הליכים פליליים. עם זאת, הסדר זה לא יחול על חיילים אשר ערקו מצו מילואים בשעת חירום ("צו 8").