BETA

01.09.2018

23:13

מדוע עשרות אלפי בעלי אופנועים רוכבים ללא ביטוח חובה?

"המפצח": למרות שעל פי מחקרים כדאי למדינה להגדיל את כמות רוכבי האופונעים על הכביש, מחיר הביטוח ממשיך להיות גבוה ומביא לכך שעשרות אלפים רוכבים לא מבוטחים

בישראל יש כ-130 אלף אופנועים על הכביש, מספר שהוא זעום ביחס לעולם. 50 אלף מתוכם אינם מבוטחים בביטוח חובה - כך עולה מהנתונים של המפקחת על הביטוח. מעבר לעבריינות האישית, מדובר בבעיה לאומית רחבה שנובעת כמעט כולה מהעלות האסטרונומית של ביטוח החובה.

 

למדינה אמור להיות אינטרס לעודד יותר אופנועים. לא רק בגלל זיהום האוויר או מצוקת החניה, אלא בעיקר בגלל שעות העבודה הרבות שהאזרחים מפסידים בעקבות עמידה בפקקים. ד"ר יעקוב שיינין, כלכלן בכיר ולשעבר ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ערך מחקר על התועלת הכלכלית למדינה בהגדלת כמות רוכבי האופנוע בתנאי שרמת הבטיחות שלהם ושל התשתיות עבורם תשופר דרמטית. "כדאי למדינה לעודד אותך לעבור לדו גלגלי", אמר ד"ר שיינין, "הוא תופס פחות מקום על הכביש מאשר רכב רגיל. יש תועלות כלכליות למשק, אבל תבטיח לי שאתה שומר על החיים שלהם".

 

 ד"ר יעקוב שיינין
 

ד"ר יעקוב שיינין (חדשות עשר)

 

 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מסרו בתגובה: "היקף הכיסוי הביטוחי שנקבע בחוק הנו הרחב ביותר בין כל המדינות המפותחות לכן לא ניתן להשוות בין גובה הפרמיות המשולמות ע"י הציבור במדינה לאלה של מדינות אחרות. לגבי תעריפי הביטוח לאופנועים ב"פול", הממונה על שוק ההון צריכה לוודא שהתעריפים שהיא קובעת לא גורמים ל"פול" הפסדים שהם מעבר לתקרת הסבסוד שהמחוקק קבע.שוק ביטוח משוכלל הנו שוק שבו הפרמיה נקבעת בהתאם לסיכון הביטוחי של כל מבוטח ולכן לא מובנת הטענה שחברות הביטוח צריכות לממן אותה.

 

מאיגוד חברות הביטוח נמסר: "ענף ביטוח החובה בארץ אינו רווחי ובמחצית הראשונה של 2018 נמצא בהפסד. החוק מחייב את חברות הביטוח להשית חלק מעלויות ביטוח האופנועים על הרכבים ולאחרונה אף הוחלט בכנסת כי יש להגדיל את רכיב ההעמסה. ה"פול" אינו רשאי לסרב לבטח את האופנועים וכתוצאה מכך נוצרים אצלו הפסדים - דבר המעיד על כך שהפרמיה שהרגולטור הכתיב אינה מכסה את הסיכון."