BETA

29.08.2018

15:45

עודכן:

בדיקת הטכניון העלתה - מצלמות המהירות תקינות ואמינות

משטרת התנועה מסרה כי לפי הבדיקה המחודשת שנעשתה למערכת המצלמות א-3 אמינות המצלמות גבוהה. בד בבד, ניתנה ארכה נוספת לתשלום קנסות. הפרקליטות: דרושות הבהרות נוספות

בדיקת הטכניון המחודשת למערכת המצלמות א-3 העלתה כי מצלמות המהירות תקינות ואמינות. כך מסרה היום (רביעי) משטרת התנועה.

 

מהמשטרה נמסר כי לפי העדכון שהעביר המוסד האקדמי, אמינות המצלמות גבוהה מאוד. דוח הבדיקות של מהנדסי הטכניון נמצא בשלבי גיבוש סופיים. עם קבלת הדוח הסופי הוא יועבר לעיון ואישור פרקליטות המדינה. עוד נמסר כי בכפוף לאישור זה, תחודש האכיפה והנפקת הדוחות בתקופה הקרובה.

 

משטרת התנועה מסרה גם כי ללא קשר לפרסום דוח הבדיקות ועל מנת להקל על הציבור, ניתנת ארכה נוספת לתשלום הקנס המקורי, וזאת עד ל-15 באוקטובר. כמו כן, דוחות שממתינים לקביעת מועד לדיון בבתי המשפט מיום 10 ביוני ועד למועד ההודעה היום, יקבלו מועד דיון חדש.

 

מפרקליטות המדינה נמסר כי הדוח נמצא בשלבי גיבוש סופיים. עוד נמסר שטיוטה של הדוח כבר הועברה לבחינת הפרקליטות, אשר סברה כי יש עוד מספר נקודות הטעונות הבהרה בטרם קבלת החלטה סופית.

 

 מצלמת מהירות
 

מצלמת מהירות (חדשות עשר)

 

 

"פרסום הודעת המשטרה, לדעתנו, נועד להפעיל לחץ לא ראוי על השופט שאמור לכתוב את הכרעת הדין", אמר עו"ד תומר גונן, המנהל את תיק המצלמות בבית המשפט, "מערכת אכיפת מהירות נבדקת רק בבית המשפט לאחר שהמומחים נחקרים עליה על ידי הסנגורים. פרסום ההודעה בצורה הזו דומה ליתר הפעמים שבהם המשטרה פרסמה שהמערכת נבדקה, וזו הפעם הרביעית".

 

"לכן, נמתין לקבלת הדוח, ולאחר שהוא יתקבל והמומחים ייחקרו בבית המשפט נוכל לדעת האם אכן הבדיקות נעשו כמו שצריך", הוסיף גונן, "יש לזכור כי בתיק העקרוני בעכו אמר ניצב משנה במשטרה כי ייתכן וחפים מפשע מורשעים בגין אותה מערכת, לכן אני ממליץ גם למשטרה להמתין ולהביא את הראיות לביהמ"ש".

 

בחודש שעבר פורסם בחדשות עשר כי הטכניון עדכן את אגף התנועה במשטרה כי הבדיקות שערך לגבי אמינות מצלמות המהירות, ושהובילו להקפאת השימוש בהן, נעשו בשיטה לא נכונה.

 

בטכניון מצאו שבדיקות האמינות שנערכו למצלמות המהירות בוצעו בשיטה לא נכונה מבחינת הוראות היצרן. בבדיקה שנערכה ל-500 מקרים, התגלו בכמה עשרות מהם פערי מהירות בין המכוניות בפועל לבין התיעוד של המצלמות - נתון שהוביל לספקות לגבי אמינותן ולהקפאת השימוש בהן.

 

מנתוני אגף התנועה עלה כי מרגע הקפאת הדוחות בתחילת חודש יוני חלה עלייה באחוז הנהגים שחולפים על פני מצלמות המהירות במהירות מופרזת לכדי 9.5% - אחוז וחצי יותר מתחילת השנה הנוכחית. הנתון הזה היתרגם בפועל לעשרות אלפי נהגים שעברו את המהירות ולא לקחו בחשבון שהמצלמות עדיין תיעדו אותם. בעקבות הוכחת אמינותן - הדוחות ישלחו בדואר. בד בבד ובמקביל לפרסומים על סוגיית הבדיקות ואמינות המצלמות, בחודש יוני מחק בית המשפט מספר כתבי אישום נגד נהגים שנסעו במהירות מופרזת.