BETA

27.08.2018

21:20

דוח המשרד להגנ"ס: יש קרינה במערכות הניטור ברכבי עובדי מדינה

אלפי מערכות הותקנו במכוניות במטרה לקבל מידע על הרגלי הנהיגה. דוח פנימי מגלה קרינה גבוהה מהמכשירים שעלולה לפגוע בבריאות הנהגים. "מרגישים שנוסעים במיקרוגל"

בשנת 2013 הוציא החשב הכללי באוצר מכרז להתקנת מערכות שינטרו את הנהיגה של עובדי המדינה כמו לדוגמה נסיעה במהירות מופרזת או בלימות פתאומיות. חברת "פוינטר" זכתה ואלפי מערכות הותקנו ברכבי מנהל הרכב הממשלתי. העובדים שהתנגדו למעקב אחריהם יצאו למאבק במסגרתו דרשו לברר עד כמה המערכת פולטת קרינה מסוכנת.

 

"אנחנו מרגישים שאנחנו נוסעים עכשיו במיקרוגל ואנחנו רואים את זה בחומרה רבה ואנחנו לא נסכים לזה בשום פנים ואופן", אומר ד', עובד מדינה שנוהג במכונית שבה הותקנה מערכת "פוינטר".

 

דוח פנימי של המשרד להגנת הסביבה מלפני חודשיים שהגיע לידי חדשות עשר מגלה כי במדידות קרינה שנערכו בעקבות לחץ הסתדרות עובדי המדינה נקבע כי אמנם "אין חריגה ביחס להמלצות המשרד", אבל "רמת הקרינה ברכב עולה באופן משמעותי, בעיקר בנסיעה בעיר, כאשר יש שינויים תכופים מבחינת האטה, תאוצה, שינוי כיוון וכו', המכשיר משדר יותר נתונים... הפוינטר המשיך לשדר גם לאחר הנסיעה כשהרכב כבוי ועומד". בדוח המסכם, מסבירים הבודקים גם כי "קרינת רדיו הוכרזה ע"י ארגון הבריאות העולמי ב-2011 כמסרטן אפשרי... ניתן לחשוף אדם לתוספת קרינה אך ורק כאשר יש הצדקה לכך".

 

"לא צריכה להיות קרינה בכלל, ושם יש קרינה והיא מיותרת לחלוטין. המכשיר משדר כל הזמן, זה טפשות. אם אתה חשוף להרבה זמן זה יכול לעשות סרטן", אמר לחדשות עשר אחד ממודדי הקרינה שחיברו את הדוח.

 

דוח המשרד להגנת הסביבה בנוגע לקרינה ממערכות ניטור נהיגה ברכבי עובדי מדינה

דוח המשרד להגנת הסביבה בנוגע לקרינה ממערכות ניטור נהיגה ברכבי עובדי מדינה (חדשות עשר )

 

 

בעקבות התנגדות העובדים, שהגיעה גם לבית הדין, השימוש במערכות הוקפא בינתיים, אחרי ששני מיליון שקלים מכספי משלם המיסים הושקעו בהן מבלי להשיג את המטרות שלשמה נקנו. "מי שעשה את זה צריך לתת את הדין ואת הנזק שכבר נגרם ועוד ייגרם לנהגים בישראל", מסכם חנן אהרון, יו"ר ועד עובדי משרד התחבורה.

 

מטעם חברת פוינטר נמסר בתגובה: "כל מערכות פוינטר עומדות בתקן ובסטנדרטים הנהוגים בישראל ובעולם ומותאמים לדרישות של המשרד לאיכות הסביבה. יודגש בנוסף כי מערכות אלה אינן המערכות אשר מותקנות ברכבים אחרים כנגד גנבה אשר משדרות רק בעת התנעה וכיבוי של הרכב".

 

מטעם משרד האוצר נמסר בתגובה: "היות שהמערכת יכולה לשפר את בטיחות הנסיעה והביאה לחיסכון משמעותי בהוצאות הדלק והטיפולים בציי רכב יש הצדקה לשימוש בה. עם זאת, ובשל חשיבות הנושא, מנהל הרכב פנה לקבלת חוות דעת מומחה נוספת".