BETA

21.02.2013

00:53

עודכן:

ייחקרו המסרונים נגד סער: "קצב נוסף בתוכנו - היכנסו ללינק ותגלו מיהו"

למרות שלא בטוח שמדובר בפרשה פלילית, היועץ המשפטי לממשלה נתן למשטרה מנדט לפתוח בחקירה כדי לגלות מי עומד מאחורי המכתב והמסרונים שהופצו נגד שר החינוך. עוד נכתב במסרונים: היכנסו ללינק ותגלו מה גדעון סער מסתיר מכם"

(01:27 דקות)

יומיים לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הורה לבדוק את המכתב שהופץ לחברי ליכוד, שבו נטען כי שר החינוך גדעון סער קיים מערכת יחסים עם עובדת הכפופה לו תוך ניצול יחסי מרות, המשטרה החלה לחקור מי עומד מאחורי כתיבת המכתב והפצתו, וכן מי שלח לאנשי הליכוד מסרונים בעלי תוכן דומה.

 

"קצב נוסף בתוכנו - היכנסו ללינק ותגלו מיהו השר הלא מחונך", נכתב באחד המסרונים. "היכנסו ללינק ותגלו מה גדעון סער מסתיר מכם", נכתב במסרון אחר.

 

על אף שלא בטוח כי מדובר בעבירה פלילית שאמורה להיחקר על ידי המשטרה, היועץ המשפטי לממשלה העניק לשוטרים את המנדט כדי לחקור את המקרה. בידי החוקרים יש את מספר הטלפון ממנו נשלחו ההודעות, אך נראה כי מדובר במוקד ממוחשב שלא כל כך יוכל לסייע בחקירה.