BETA

14.08.2018

23:55

המחקר חושף: האם השם הרע של המים בברזיות שבבתי הספר מוצדק?

ילדים רבים מגיעים לבתי הספר עם בקבוק מים מינרליים כדי שלא יצטרכו לשתות בהפסקות מהברזיות. בדיקה חדשה ונרחבת של משרד הבריאות דווקא מציגה תמונה מעודדת • כל הנתונים

הורים רבים שולחים את ילדיהם לבתי הספר עם בקבוק מים מינרליים, מחשש שמי השתייה בברזיות אינו ראוי. עם זאת, סקירה נרחבת שערך משרד הבריאות מראה תמונה הפוכה. 

 

בשל המחסור המתמשך במי שתייה ממקורות טבעיים בארץ, השימוש במים המותפלים עלה מ-2.5% בשנת 2005 ליותר מ-50% אחוזים בשנת 2018. המים המותפלים בטוחים לשתייה, אך הההרכב המינרלי השונה שלהם עלול להביא להאצת השחיקה של הצינורות ולהופעת קורוזיה. לכן, ברזיות מי שתייה, שהמים הזורמים בהן הוא מותפל, עשויות להכיל ריכוזים גדולים של המתכות. 

 

משרד הבריאות יצא במחקר רחב היקף כדי להבטיח שהמים הזורמים בברזיות במוסדות לימודיים נקיים ובטוחים לשתייה. במסגרת הבדיקה נדגמו 1,379 ברזיות בכ-900 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. מטרת המחקר הייתה לבדוק את אחוז ריכוז המתכות הכבדות במים: עופרת, ברזל ונחושת. "ילדים שנחשפו לרמות נמוכות של מתכות במי השתייה הראו סימנים של בעיות נוירולוגיות", הסביר פרופסור יונה אמיתי, מומחה ברפואת ילדים. "הם רגישים יותר ממבוגרים להשפעות העופרת משום שהם בשלבי ההתפתחות", הוסיף.

 

בדיקת מי שתייה
 

בדיקת מי השתייה (חדשות עשר)

 

 

ממצאי הבדיקה מעודדים: ב-99.9% מהבדיקות לא נמצאה נחושת מהכמות שמעל התקן. גם בבדיקות הברזל התמונה דומה – 99.7%. בדיקת העופרת המסוכנת יצאה תקינה אף היא, כ-99.6% מהבדיקות. "מי השתייה במוסדות החינוך, גני ילדים, בתי ספר, הם בהחלט ראויים לשתייה וניתן לשתות מהם ללא חשש", אמר ד"ר זהר ברנט-יצחקי, חוקר ממשרד הבריאות.

 

מצבה של ישראל ביחס לבדיקות דומות שנעשו בעולם מעודד אף הוא: בניו יורק ב-11.7% מהמוסדות שנבדקו נמצאה השנה עופרת. בקליפורניה נמצאה חריגה ב-1.8% מהמוסדות ובגרמניה ב-7.5% מהבדיקות נמצאה עופרת רעילה.  

 

למרות המסר המרגיע להורים לקראת שנת הלימודים הקרבה, חשוב לזכור שהבדיקה כללה רק את המתכות הרעילות הנפוצות. קיימות מתכות רעילות נוספות, כמו ניקל, שלא נסקרו בדוח של משרד הבריאות. בנוסף, גם מצבים של תחזוקה לקויה של הברזיות מעלות את הסיכון להצטברות חיידקים וזיהום במים שיוצאים מהן. עם זאת, משרד הבריאות עובד לפי תוכנית עבודה מסודרת לפיה נדגמות בכל שנה דגימות מרחבי הארץ כדי לשלול זיהום מיקרוביולוגי. כאשר נמצאים חריגות, משרד הבריאות דואג לעדכן את הציבור ומטפל במהירות בבעיה.