BETA

08.08.2018

13:17

עשר ורשת
עשר ורשת,
fotolia

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה את המיזוג בין ערוץ עשר לרשת

האישור כפוף לתנאי שמחייב את רשת במכירת אחזקותיה בחברת החדשות. הממונה ציינה חשש כי אם המיזוג לא היה מאושר, הערוץ יפסיק פעילותו - והייתה נותרת רק חברת חדשות אחת

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה היום (רביעי) את המיזוג בין רשת לערוץ עשר. אישור המיזוג הוא בכפוף לתנאי שמחייב את רשת במכירת אחזקותיה בחברת החדשות, בה היא מחזיקה במשותף עם שידורי קשת.

 

החלטת הממונה לאשר את המיזוג מבוססת על ממצאי בדיקתה, שהעלתה כי אם המיזוג לא יאושר, ערוץ עשר עלול בסבירות גבוהה להפסיק את פעילותו בשוק בטווח המידי. תרחיש הפסקת פעילותו של ערוץ עשר, אם היה מתממש, היה מותיר רק שני ערוצי טלוויזיה מסחריים רשת וקשת – בדומה למצב אחרי אישור המיזוג. אך, בניגוד למיזוג, תרחיש זה היה מעלה סיכוי לא מבוטל כי בשנים הקרובות תיוותר בשוק חברת חדשות מרכזית יחידה.

 

 

 

 

 

בנוגע לחשש להתערבות פוליטית ועסקית בתכנים של חדשות עשר, נמסר כי "תפקידה של הממונה על הגבלים עסקיים הוא למנוע פגיעה בתחרות ואין היא רשאית להתערב בשיקול הדעת של רגולטורים אחרים המופקדים על שמירת אינטרסים ציבוריים אחרים. על השיקולים האחרים בעלי חשיבות ציבורית מופקדת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שבידיה הסמכות והמומחיות לבחון היבטים נוספים אלה ולפעול בהתאם".

 

הממונה הבהירה כי "אישורו של המיזוג עדיף מבחינה תחרותית על התנגדות למיזוג, למרות הפגיעה התחרותית האפשרית שטמונה בו". זאת, לאחר שורת בדיקות בנוגע למצב הערוץ ולחלופות אפשריות, והמסקנה כי בין כך ובין כך צפויים להיוותר בשוק שני ערוצים מסחריים בלבד.

 

בהודעה משותפת מבעלי ערוץ עשר ורשת נמסר כי "החלטת הממונה על ההגבלים הינה החלטה אמיצה ונכונה, שהצילה את שוק הטלויזיה בישראל. הפעלת ערוץ טלוויזיה בתנאי שוק של שני ערוצים מסחריים, ללא מאבק הישרדותי, יאפשר יצירת תחרות על המסך בתכנים ובחברות החדשות, ובמקביל יאפשר ליוצרים ולאנשי התוכן להתמקד ביצירה ישראלית עשירה ואיכותית לטובת הצופים".

 

"כשהנהלת הערוץ המאוחד תבנה את לוח השידורים ותאחד כוחות, היא תעשה את מלוא המאמצים לשמור על רוב מכריע של עובדי הערוצים הנוכחיים", עוד נמסר, "אנו מחייבים לקדם את המיזוג מהר ככל הניתן ומאמינים כי שר התקשורת והרגולטורים הרלוונטיים יתנו גם הם את ברכת הדרך להחלטת הממונה".