BETA

07.08.2018

21:08

מיקי גנור לגורמי אכיפת החוק: שוקל לבטל את הסכם עד המדינה

מטרת עד המדינה בפרשת הצוללות היא לשפר את תנאי ההסכם, לפיו ירצה שנת מאסר וישלם קנס של 10 מיליון שקלים. במשטרה ובפרקליטות לא מתייחסים למסריו ברצינות • פרסום ראשון

מיקי גנור, עד המדינה בפרשת הצוללות, מעביר מסרים לגורמי אכיפת החוק כי הוא שוקל לפרוש מהסכם עד המדינה שעליו חתם, שבועות בודדים לפני פרסום המלצות המשטרה בפרשה.

 

עד המדינה חתם על ההסכם באמצעות פרקליטו עו"ד אילן סופר בו נכתב כי עונשו יופחת משמעותית עקב מתן העדות – שנה מאסר בפועל וקנס כספי בסך 10 מיליון שקלים. עם זאת, בשבועות האחרונים הוא מעביר מסרים למשטרה ולפרקליטות שהוא שוקל לבטל את הסכם עד המדינה. המטרה שלו היא לשפר את תנאי ההסכם כך שיופחתו חודשי המאסר וסכום הקנס שאמר שישלם.

 

על אף הכוונות של עד המדינה, במערכת אכיפת החוק לא מתייחסים ברצינות לאיומים. לטענתם, גנור יצא מופסד ללא הסכם זה, ולכן המסרים שלו לכוונת פרישה לבסוף לא ישרתו את מטרתו לשפר את ההסכם הקיים.

 

בנק קרדיט סוויס השוויצרי
 

בנק קרדיט סוויס השוויצרי (רויטרס)

 

 

המשטרה עתידה להגיש את המלצותיה בנוגע למעורבותו של עורך הדין דוד שמרון בפרשת הצוללות בשבועות הקרובים. שמרון שב וטוען כי היה רק עורך דינו של עד המדינה מיקי גנור, אך המשטרה מחפשת אחר ראיות משכנעות כי מדובר בשותפות ולא ביחסי עורך דין-לקוח. אחת הראיות המרכזיות שבידי המשטרה היא חשבון הבנק בשוויץ - וראיה זו צפויה להיכנס להמלצותיה.

 

חשבון הבנק קשור לקרן גרמנית שעוסקת במימון סגל אקדמי. היחס בחלוקת העמלות היא 80% לגנור, ו-20% לשמרון. שותפות דומה קיימת גם בהצעה למרכז האמוניה. עד המדינה, מיקי גנור, אמר בעדותו שהמתווה ויחס השותפות היה זהה גם בפרשת צוללות. בהתייחס לכך, עורך הדין אישר את היחס בחשבון הבנק בשוויץ ובמכרז האמוניה, אך טען כי בעסקת הצוללות היה שכר טרחה – "עובדה שכשהצוללות הראשונה נמכרה לא קיבלתי על כך 20%", אמר בחקירותיו.

 

מהמשטרה נמסר בתגובה: "אנו לא מאשרים ולא מכחישים את הדברים. אנו לא מנהלים דיונים אודות הסכמי מדינה ובכלל בתקשורת".