BETA

05.08.2018

18:57

המחאה נגד "חוק הלאום": בדואים עתרו לבג"ץ בדרישה לביטולו

העותרים דורשים לבטל את חוק היסוד, שלטענתם פוגע בזכות לשוויון ויוביל לאפליה בעיקר בתחום הדיור, שתיגרם על ידי הסעיף הנותן עדיפות להתיישבות יהודית. "ייצור הפרדה"

עתירה ראשונה מטעם החברה הבדואית נגד "חוק הלאום" הוגשה היום (ראשון) לבג"ץ. העותרים, סא"ל במילואים חסן הייב ויעקוב אבו אל גיעאן, ביקשו לבטל את החוק, או לתקן את הסעיפים הבעייתיים בו.

 

לטענתם, "החוק לא ישנה את הסטטוס קוו בישראל, אלא רק ייצור הפרדה דיכוטומית בין נתיניה היהודים לנתיניה בני דתות אחרות של המדינה". בעתירה נכתב כי החוק יביא לפגיעה בזכות לשוויון, אשר כפועל יוצא מכך, תאפשר פגיעה בזכויות אזרח נוספות, בהן הזכות לקניין, והזכות לכבוד ולחיים.

 

עתירתם מתמקדת בסעיף 7 של חוק הלאום, לפיו "המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה", שלדבריהם יאפשר הקמת יישובים יהודים בלבד וימסד את האפליה נגד קבוצות המיעוט. לטענתם, ההעדפה לפיתוח קרקעות ליישובים יהודים, סותרת את הזכות הבסיסית לקניין, אשר אמורה להינתן באופן שווה לכל אזרח, ללא קשר להשתייכותו הדתית או הלאומית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו בפגישה עם נציגי העדה הדרוזית
 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו בפגישה עם נציגי העדה הדרוזית (קובי גדעון, לע"מ)

 

 

עתירה זו מצטרפת לגל המחאה בעדה הדרוזית. אמש השתתפו עשרות אלפי בני אדם בעצרת המחאה נגד "חוק הלאום" בכיכר רבין שבתל אביב, בהובלת העדה הדרוזית. המפגינים נשאו שלטים בגנות החוק, וקראו, בין היתר, קריאות בגנותו של השר איוב קרא, בן העדה הדרוזית.

 

בשבוע שעבר פרסם הצוות שהקים ראש הממשלה על מנת לפתור את המשבר עם העדה הדרוזית מסמך עקרונות, הכולל בין היתר את עיגון מעמד העדות הדרוזית והצ'רקסית בחוק, והוקרת תרומת חברי העדה לביטחון המדינה. כמו כן, יכלול החוק המוצע תמיכה במוסדות העדה וחיזוק היישובים הדרוזיים - כולל פתרונות למחסור בבתים.

 

נוסף על כך, סוכם על "שימור המורשת הדרוזית והחלתה". כמו כן, החוק יכלול את זכאותם של בני המיעוטים להטבות. נוסף על כך, סוכם כי "תרומת הנוטלים חלק בהגנת המדינה, מכל הדתות והעדות" תוכר בחוק. במקביל, הוחלט כי תוקם ועדת שרים לנושא העדה הדרוזית, בראשות נתניהו עצמו, שתפעל לקידום המתווה ולפיקוח על יישומו. פעולות החקיקה בנושא יחלו עם כינוס מושב החורף.