BETA

31.07.2018

20:30

האסון בהר הרצל: הפרקליטות צפויה לערער על עונש המורשעים

גזר דינם הקל של המהנדס ויועץ הבטיחות של האירוע, שבחזרות אליו מתה קצינת צה"ל סגן הילה בצלאלי, גרר זעם ציבורי וביקורת קשה מצד אמה של הקצינה

האסון בהר הרצל: הפרקליטות תערער לבית המשפט המחוזי בירושלים על העונש הקל שנגזר על מהנדס המבנים אורן ורשבסקי. כמו כן, הפרקליטות צפויה לערער על העונש שנגזר על יועץ הבטיחות יצחק צוקר. ורשבסקי וצוקר הורשעו בגרימת מותה ברשלנות של הקצינה הילה בצלאלי, בחזרות לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל לפני 6 שנים. דיונים בנושא כבר החלו וההחלטה צפויה להתקבל בעוד מספר שבועות. הערעורים עצמם יוגשו בחודש ספטמבר.

 

לפני כחודש, גזר בית המשפט השלום בירושלים 400 שעות עבודות שירות על ורשבסקי וארבעה חודשי שירות על צוקר. גזר הדין גרר זעם ציבורי וביקורת קשה מצד סיגלית בצלאלי, אמה של הקצינה.

 

בצלאלי פרצה בבכי לאחר הקראת גזר הדין ואמרה: "איך הרשעה של 404 עמודים שווה עבודות שירות בלבד - באיזו מדינה אנחנו נמצאים?". אביה של הקצינה הוסיף: "אנחנו מבטיחים שנלחם עד הסוף - עד שהצדק ייצא לאור". בית המשפט קבע גם כי ורשבסקי, שעונש קוצר בשל מצבו הרפואי, יצטרך לשלם כחמשת אלפים שקלים כפיצוי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עו״ד דניאל מור ועו״ד טל מושקוביץ, מפרקליטות מחוז ירושלים, אמרו אז כי "מהנדס המבנים הורשע בכך שלא תכנן את המבנה לאורך כל שלבי האירוע ולא נקט בשום פעולה כדי להתריע ולעצור את ההליך. בנוסף לכך, תוך הימצאות בניגוד עניינים, היה אמור לשמש כפונקציית בקרה ופיקוח - וגם בכך הוא כשל". עוד הוסיפו כי "יועץ הבטיחות שנשכר על ידי משרד ההסברה, חובתו הייתה לשכור מטעמו מהנדס, איש מקצוע שישמש בכל תהליכי הפיקוח והבקרה, אולם הוא שכר את שירותיו של מר ורשבסקי תוך ידיעה שהוא מצוי בניגוד עניינים. בכך למעשה כשלו שניהם והתנהלותם הרשלנית הביאה בסופו של דבר לתוצאות הקשות".

 

הילה בצלאלי
 

הילה בצלאלי(חדשות עשר )

 

 

שבעה חיילים נפצעו באסון בו נהרגה סגן בצלאלי. אמה של בצלאלי, עובדת בכירה בהר הרצל, נכחה במקום בזמן האסון. כששמעה את רעש קריסת העמודים, הגיעה לרחבה וראתה כיצד קובעים את מותה של בתה.

 

בהכרעת הדין שניתנה בחודש דצמבר נכתב על מהנדס המבנה ורשבסקי כי: "כל מהנדס 'מן היישוב' היה מכיר בסיכון לקריסתו. על רקע זה בולטת בחומרתה התנהלותו של ורשבסקי שנמנע, לאורך תקופה לא קצרה, מלהתריע כי לא קיבל את הנתונים להם נדרש וכי לא ביצע את עבודת התכנון לה התחייב. לצד הימנעותו זו, התנהל ורשבסקי כלפי חוץ כאילו הכול כשורה, ושידר 'עסקים כרגיל' - עד ליום האסון, שבו באופן מקרי שוחח עם צוקר אודות העדרו של תכנון".

 

לגבי צוקר נכתב בהכרעת הדין כי הוא "הבין היטב את משמעות הקמת המבנה ללא תכנית הנדסית", אך צוין גם כי משום שורשבסקי שידר לו "עסקים כרגיל" - דרגת האחריות של יועץ הבטיחות נמוכה מזו של המהנדס.

 

לפני שנתיים נחתם הסדר טיעון בעניינם של בכירי חברת "עיצוב במה", שהייתה אחראית להקמת המבנה שקרס בהר הרצל. במסגרת ההסדר, זוכה מנכ"ל החברה, דורון לביא, והנאשמים אלעד לביא, סמנכ"ל התפעול, ותומר ליאונידזה, מנהל התפעול, הודו בעבירות של גרימת מוות ברשלנות וחבלה ברשלנות. הם הורשעו בעבירות ונידונו ל-7-6 חודשי מאסר בפועל ותשלום פיצויים כספיים.