BETA

30.07.2018

00:45

פרקליט המדינה: התיק נגד ראש עיריית ר"ג ייסגר

התיק בו חשוד ישראל זינגר בעבירות שוחד והפרת אמונים ייגנז בהיעדר ראיות מספיקות לאחר הליך שימוע. ראש העיר נחשד שהעסיק פעילים בקמפיין הבחירות ללא שכר בתמורה למינוי

פרקליטות המדינה הודיעה אמש (ראשון) כי בתום הליך שימוע, תיק השוחד נגד ראש עיריית רמת גן, ישראל זינגר, ייסגר בהיעדר ראיות מספיקות.

 

זינגר נחשד בכך שבמסגרת התמודדותו במערכת הבחירות לעיריית רמת גן בשנת 2013, קיבל שוחד משורה של פעילים שעבדו עבורו ללא שכר, וזאת לאחר שהבטיח להם, כי אם יעבדו עבורו ללא שכר, הרי במידה שיבחר לתפקיד ראש העיר, הוא ידאג למנותם לתפקידים בעירייה. אותם פעילים אכן עבדו עבורו ללא שכר. אחד מהם מונה לאחר הבחירות לתפקיד בעירייה. בגין כך נשקלה העמדת זינגר לדין בעבירה של קבלת שוחד. נוסף על כך, נחקר חשד להתערבותו של זינגר במינויים של מקורביו האישיים. לאחר שנבחר לראשות העיר ובגין כך נשקלה העמדתו לדין בעבירה של הפרת אמונים. לפיכך הוזמן זינגר לשימוע. לאחר השימוע החליטה הפרקליטות לסגור את התיק.

 

 ראש עיריית ר"ג, ישראל זינגר
 

ראש עיריית ר"ג, ישראל זינגר( חדשות עשר)

 

 

כאמור, על פי החשד, זינגר קיבל את טובות ההנאה, לאחר שהבטיח אותן הבטחות, בתקופה שקדמה למינויו, במהלך קמפיין הבחירות בשנת 2013. החוק קובע כי גם "מועמד" לתפקיד יכול לקבל שוחד, אף שהוא עדיין איננו עובד ציבור. "השאלה ממתי נחשב אדם "מועמד" לתפקיד, היא שאלה מורכבת שיש עליה פסיקה מצמצמת יחסית", נימקה הפרקליטות את ההחלטה שלא להגיש כתב אישום. "עלה קושי להוכיח כי זינגר כבר היה 'מועמד' לפי החוק והפסיקה, בעת שהפעילים החלו לעבוד עבורו, דבר שהקשה על הוכחת היסוד הנדרש להרשעה בעבירת השוחד.

 

כמו כן, במסגרת הבחינה אם אכן טובות ההנאה ניתנו לזינגר בעקבות הבטחותיו, בציפייה לקבל תמורה מזינגר במסגרת תפקידו, הרי שמחומר הראיות עלה קושי להוכיח מעבר לספק סביר, כי זינגר ראה את "הבטחותיו" לפעילים כהבטחות מחייבות, ועלה ספק אם חשב שפעילים אלה התייחסו להבטחותיו אלה כהבטחות רציניות ומחייבות. ואכן, חלק מהפעילים העידו כי לא האמינו להבטחותיו. "מדובר ב'הבטחות' שניתנו במסגרת מערכת בחירות פוליטית, ועל פי הפסיקה יש לקחת 'בעירבון מוגבל' הבטחות שכאלה", מסרה הפרקליטות.

 

"במקביל, פעילות הפעילים נעשתה במסגרת התנדבותית שאינה חריגה, כזו המקובלת במערכות בחירות. כמו כן, על פי חומר הראיות, יקשה לשלול שהמניע של הפעילים כלל בתוכו בעיקר (או רק) רצון לשינוי פוליטי ודאגה כנה לעיר רמת גן, ומשכך, קיים קושי של ממש להוכיח שאלה עבדו עבור זינגר בגין הבטחתו שימנה אותם בעתיד לתפקידים כאלה ואחרים. בנוסף, רק פעיל אחד מבין ארבעת הפעילים שטענו להבטחות מונה בפועל למשרה בעירייה, שאף היא משרה זוטרה, בעוד שבמקרים האחרים כלל לא קוימו ההבטחות, מה שמוסיף ומחזק את האפשרות שאיש לא ראה את ההבטחות הללו כמחייבות, וככאלה שהניעו את הפעילים לעבוד בחינם עבור זינגר".

 

באשר לחשדות בעניין ההתערבות במכרזים לתפקידים בעיריית רמת גן, לטובת מקורביו האישיים, הרי שלמרות שהעובדות שעלו מן הראיות אכן הצביעו על כך כי זינגר פעל לטובת קליטה בעבודה של כמה ממקורביו, לא ניתן היה להוכיח במידה הנדרשת עד כמה מעורבות זו אכן השפיעה על החלטות ועדת המכרזים. "לא נמצאה אינדיקציה להתערבות ישירה של זינגר בהחלטות הועדה ואף לא נמצאו ראיות לניסיון לכפיית דעתו על חברי ועדות המכרזים", נכתב. "לפיכך הוחלט כי הראיות הנסיבתיות שנמצאו בהקשר זה אינן מספיקות על מנת לבסס הרשעה בפלילים בנושא זה".

 

עורכי הדין ינון סרטל, ציון סהראי וניר לזר אשר ייצגו את מר זינגר בשימוע מסרו בתגובה: "לאחר שימוע ארוך וממצה החליט פרקליט המדינה על יסוד המלצת פרקליטת המחוז והמשנה לפרקליט המדינה (פלילי) לקבל את טענותינו העובדתיות והמשפטיות ולסגור את התיק כנגד ראש העיר. אנו מברכים על החלטה זו ומאחלים למר זינגר הצלחה בבחירות הקרובות".

 

 ציון סהראי, פרקליטו של ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר

ציון סהראי, פרקליטו של ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר(דנס 100 )

 

 

ניר לזר, פרקליטו של ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר

ניר לזר, פרקליטו של ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר( דנס 100)

 

 

 ינון סרטל, פרקליטו של ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר

ינון סרטל, פרקליטו של ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר( דנס 100)