BETA

18.07.2018

18:18

 יונתן היילו בבית המשפט
יונתן היילו בבית המשפט,
חדשות עשר

יונתן היילו, שהרג את האדם שאנס אותו, צפוי להשתחרר ביום שני

הפרקליטות הסירה את התנגדותה לשחרורו המוקדם של האסיר, בעקבות חוו"ד של גורמי הטיפול. ועדת השחרורים תדון בבקשתו בתחילת השבוע ואם תיענה לה - הוא ישוחרר באופן מיידי

יונתן היילו, שהורשע בהריגת האדם שאנס אותו, צפוי להשתחרר ממאסר ביום שני הקרוב. זאת, לאחר שהפרקליטות הסירה היום (רביעי) את התנגדותה לשחרורו המוקדם של האסיר בפני ועדת השחרורים, בעקבות חוות דעת של גורמי הטיפול. הוועדה תדון בבקשתו ביום שני ואם תיענה לה - הוא ישוחרר באופן מיידי.


"מטה המאבק למען שחרור יונתן היילו" מסר כי "מדובר במאבק ציבורי ואזרחי שזכה לתמיכה חוצת מחנות ומגדרים בישראל. זאת, משום שאזרחי ישראל הבינו כי יונתן הוא הקורבן, וכי כליאתו של הקורבן שהרג את תוקפו אינה צודקת ומהווה פגיעה נוספת על זו שכבר חווה. השחרור יהדהד את צדקתם של נפגעות ונפגעי אלימות מינית, רבים מהם מקרב השכבות המוחלשות בחברה הישראלית".

 

בסוף חודש מארס, הגיש היילו בקשת חנינה נוספת לנשיא. זאת, לאחר שריבלין הקל בשנה שעברה את עונשו ובכך אפשר לו להגיש בקשה נוספת. בחודש ינואר האחרון ועדת השחרורים של שירות בתי הסוהר קבעה כי עונשו של היילו לא יקוצר. בכך, קיבלה הוועדה במלואה את עמדת פרקליטות המדינה בנושא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במסגרת מתווה החנינה המיוחד, השימוש בסמכות החנינה יהיה רחב מן הרגיל, ויינתן משקל מיוחד למאפיינים ולנסיבות אישיות ומשפחתיות וכן לתהליכי טיפול ושיקום. במתווה מצוין באופן ספציפי כי "יישקל מתן חנינה לאסירים שעברו התעללות על ידי נפגע העבירה". עם זאת, צוין גם כי "ככלל, לא תינתן חנינה לאסירים שהורשעו בעבירות רצח והריגה".

 

יונתן היילו הורשע תחילה בשנת 2010 ברצח של ירון איילין, האדם שאנס אותו, ובשנת 2013 בית המשפט שינה את האישום להריגה וקבע את עונשו של היילו: 12 שנות מאסר. כזכור, בשנה שעברה החליט הנשיא להקל בעונשו ולהעמיד את תקופת המאסר בפועל על עשר שנים ושמונה חודשים. בכך, אפשר ריבלין, שסירב בעבר לתת חנינה להיילו, להגיש את הבקשה לוועדת השחרורים. הנשיא קיבל בעניין זה את המלצתה של שרת המשפטים.

 

בהחלטת הנשיא נכתב כי: "נוכח תהליך השיקום שעבר היילו ובהתחשב בנסיבות הקשות והמיוחדות, כמי שהיה קורבן למעשים קשים טרם ביצוע המעשה על ידו, הוחלט להמליץ להמיר חלק מהמאסר בפועל למאסר על תנאי".