BETA

16.07.2018

15:42

עודכן:

בית משפט
בית משפט,
אילוסטרציה

"תוצאות מטרידות": 68% נכשלו בבחינות לשכת עורכי הדין

נתונים עגומים בבחינות ההסמכה האחרונות של לשכת עורכי הדין. 80% מהנבחנים בוגרי מכללות אולם רק 26% מתוכם עברו. "ירידה חדה ברמת הניסוח שהפגינו הנבחנים"

אין דין ואין דיין: נמשכת הירידה באחוזי העוברים את בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין. רק 32% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במחזור קיץ 2018 עברו בהצלחה את הבחינה. כך מסרה היום (שני) לשכת עורכי הדין. במועד הבחינות הקודם - חורף 2017 - עברו 34% את המבחן.

 

לבחינה ניגשו 2,930 מתמחים ומתמחות. 80% מסה"כ הנבחנים במועד זה הם בוגרי מכללות (2,357) אחוז המעבר שלהם הוא 26%. 15% מהנבחנים במועד זה בוגרי אוניברסיטאות (440) ואחוז המעבר שלהם הוא 70%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחוז העוברים הגבוה ביותר שייך לאוניברסיטה העברית - 76% עם הציון הממוצע 69.8. המכללה האקדמית כרמל נהנית מאחוז העוברים הנמוך ביותר - 17% עם הציון הממוצע 54.8.

 

מבחינת מקום התמחות, אחוז העוברים הגבוה ביותר שייך לנבחנים המתמחים בפרקליטות הצבאית או במשטרה - 61%. אחוז העוברים הנמוך ביותר שייך לנבחנים המתמחים במשרדים פרטיים - 28%.

 

1,930 מתמחים ניגשו לראשונה לבחינה ואחוז המעבר שלהם עומד על 44%. במועד חורף 2017 נבחנו לראשונה 1,433 מתמחים ואחוז המעבר שלהם היה 49%. אז היה מדובר באחוז המעבר הנמוך ביותר אי פעם בבחינת הלשכה שנשבר, היום, שוב.

 

 שרת המשפטים, איילת שקד
 

שרת המשפטים, איילת שקד( הכנס השנתי של עורכי הדין )

 

 

מטעם הוועדה הבוחנת נמסר:

 

"הוועדה הבוחנת בראשות כב' השופט שאול שוחט קיבלה לידיה את תוצאות מבחן ההסמכה של מועד קיץ 2018 . אחוזי המעבר של הבחינה היו נמוכים במיוחד. התוצאות היו מטרידות נוכח העובדה כי שיעור התשובות הנכונות, גם על חלק מהשאלות שסווגו כקלות, ואפילו כקלות מאד, לא היה גבוה. בדיקת הנתונים מלמדת כי אפילו בחלק הניסוח המשפטי, שהורכב במועד זה משתי מטלות בסיסיות ביותר מביניהן היה על הנבחן לבחור, דהיינו ניסוח בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ או ניסוח בקשה למעצר עד תום ההליכים, מרבית הנבחנים (64%) לא עמדו ברף הנדרש של קבלת 65% מתוך 15 הנקודות ששוקלת המטלה. גם צוות בודקי מטלת הכתיבה התריע בפני הוועדה על ירידה חדה ברמת הניסוח שהפגינו הנבחנים".

 

"יחד עם זאת, עמדת הוועדה היא שעליה להפעיל גם ביקורת עצמית, ועל רקע זה נערכה בדיקה נוספת של הנתונים תוך מתן תשומת לב לדוח ההתפלגות של שאלות הבחינה, ונתונים שניתן היה ללמוד מהם בדיעבד על בעייתיות כזו או אחרת. באופן יוצא דופן החליטה הוועדה ללכת לקראת הנבחנים עוד טרם שלב ההשגות, ולפסול שאלות אחדות וכן להוסיף מסיח נוסף על התשובה הנכונה לשאלות אחרות, כפי שמשתקף בפתרון הבחינה המפורסם בצד הודעה זו. על הגורמים המוסמכים בלשכה ובמוסדות להשכלה גבוהה להידרש למשמעות נתונים אלה. ואשר לוועדה, בכוונתה לדון במתכונת הבחינה בשים לב לרוח פסיקתו של בית המשפט העליון הנוגעת לבחינה של מועד חורף 2017 ולהערות שהתקבלו, וכמו כן לקיים שימוע ציבורי לגבי מתכונת זו".

 

מטעם לשכת עורכי הדין נמסר:

 

"לשכת עורכי הדין מבקשת להפנות בראש ובראשונה לתגובתה הנחרצת של הוועדה הבוחנת בראשות סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב כבוד השופט שאול שוחט. תגובת הוועדה מדברת בעד עצמה. לצערנו תופעת אי הקפדה על רמה אקדמית נאותה בחלק מהמוסדות האקדמיים אינה פוסקת ותוצאותיה משתקפות בתוצאות הבחינה. בחלק לא מבוטל ממוסדות הלימוד האקדמיים לא נדרשת אף תעודת בגרות על מנת להתקבל ללימודי משפטים. התפלגות הציונים לפי זהות המוסד האקדמי בו למד הסטודנט מלמדת על פערים בלתי נסבלים בין המוסדות השונים. חלק ממוסדות הלימוד זוכים לנתונים עגומים ומוליכים שולל אלפי סטודנטים תמימים המתפתים לשלם סכומי עתק מתוך הטעיה לפיה יש בסכומים אלה כדי לקצר תהליכים בדרך לקבלת רישיון עריכת דין. לשכת עורכי קוראת לגורמים הרלוונטיים לבחון קביעת תנאי סף רשמיים ללימודי משפטים ולערוך מבחן ממיין בתום שנת הלימודים הראשונה".

 

מטעם שרת המשפטים, איילת שקד, נמסר: "הנתונים, כפי שמשתקפים מאחוזי מעבר בחינות לשכת עורכי הדין, מטרידים. בכוונת השרה להיפגש בחודש הקרוב עם הוועדה הבוחנת כדי לדון על מתווה הבחינה הנוכחי. שרת המשפטים איילת שקד סבורה כי מקצוע עריכת הדין נמצא בהצפה מוגזמת אולם הדרך לצמצם את כמות עורכי הדין הינה בבחינה מסננת לאחר השנה הראשונה ללימודים. השרה תקים צוות שיבחן קיום מבחן סינון שכזה, זאת במקביל לבחינת חלופות לאלו המעוניינים להמשיך בלימודיהם במקרה בו לא יעברו את סף הבחינה. בנוגע לתוצאות המבחן הנוכחי, השרה תדון כבר בשבוע הבא עם יו"ר הועדה הבוחנת ויו"ר הלשכה בתוצאות ובמסקנות המתבקשות ותבחן מה יש באפשרותם לעשות".