BETA

13.12.2012

18:03

עודכן:

מדינת ישראל נגד ליברמן: "מרמה והפרת אמונים הפוגעים מהותית בציבור"

התיק המרכזי נגד שר החוץ אמנם נסגר, אך היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמידו לדין בגין מרמה והפרת אמונים בפרשת השגריר בבלארוס. על פי כתב האישום, השגריר זאב בן אריה נפגש עם ליברמן ביחידות בבית מלון, והעביר לידיו פתק עם מידע סודי על חקירתו. פחות מחצי שנה לאחר מכן, ליברמן מונה לשר החוץ ומינה את בן אריה ליועצו. לאחר מכן, קידם את מינויו לשגריר בלטביה, תוך שהוא מסתיר את דבר ההדלפה הלא חוקית

מרמה והפרת אמונים - זהו סעיף האישום נגד שר החוץ, אביגדור ליברמן, בפרשת השגריר בבלארוס שבה הוחלט להעמידו לדין. היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, העביר היום אחרי הצהריים (חמישי) את כתב האישום המלא לליברמן עצמו, וכן ליו"ר הכנסת רובי ריבלין וליו"ר ועדת הכנסת יריב לוין, כדי שניתן יהיה לדון בהסרת חסינותו של יו"ר ישראל ביתנו.

 

על פי כתב האישום, "פרשת השגריר" החלה ב-27 בפברואר 2008, כששגריר ישראל בבלארוס דאז, זאב בן אריה, קיבל לידיו במסגרת תפקידו בקשה לעזרה משפטית שהועברה אליו על ידי הרשויות בישראל. הבקשה עסקה בניסיונות המשטרה לאתר ראיות בחו"ל נגד ליברמן, ובן אריה התבקש להעבירה לרשויות בבלארוס בצורה דיסקרטית.

 

באוקטובר אותה השנה הגיע ליברמן לבלארוס, ונפגש עם בן אריה במלון בו שהה. על פי כתב האישום, השגריר ביקש מליברמן לשוחח עמו ביחידות, ושחף בפניו את בקשת הרשויות ואת העובדה כי זו הועברה לטיפול הרשויות בבלארוס. בין היתר העביר בן אריה לליברמן פתק, ובו פרטים על תוכן הבקשה, שכללו שם של חברה ומספר חשבון בנק שישראל ביקשה לקבל פרטים עליהם.

 

"הנאשם היה מודע לכך שבן אריה פעל בעת כהונתו הרמה כשגריר, בניגוד לחובותיו וללא סמכות", נכתב על יו"ר ישראל ביתנו באישום. "הנאשם היה גם מודע לכך שבפועלו, הפר בן אריה באורח חמור את חובות האמון שחלו עליו במסגרת טיפולו בבקשת מדינת ישראל לביצוע בקשה לעזרה משפטית, שנועדה להישמר חסויה בפני כל, ובראש ובראשונה בפני מושא החקירה - הנאשם. ועוד היה הנאשם מודע לכך שבן אריה פעל במטרה להיטיב עמו בחשיפת המידע, מתוך הנחתו של בן אריה שהיה במידע כדי לסייע לנאשם על ידי פגיעה בחקירה שהתנהלה בעניינו".

ליברמן נתן אור ירוק, בן אריה מונה לשגריר בלטביה מבין 10 מועמדים

בהמשך מתאר כתב האישום את מערכת היחסים בין ליברמן להן אריה לאחר העברת המידע. ב-31 במארס 2009 מונה ליברמן לשר החוץ, והציע לבן אריה לכהן כיועץ במטה המדיני שלו, והוא החל למלא את התפקיד כחודש לאחר מכן. כחצי שנה לאחר מכן ביקש בן אריה להתמודד על תפקיד השגריר בלטביה, ולאחר התייעצות עם ליברמן האחרון נתן את הסכמתו כי יתמודד על התפקיד. לבסוף, בן אריה אכן קיבל את המינוי מתוך עשרה מועמדים.

 

"הנאשם, המופקד על שירות החוץ של ישראל, והנושא בתוקף כך גם באחריות למינוי שגריריה בעולם, לאחר שכאמור נמנע מלהניא את בן אריה מלהגיש את מועמדותו לתפקיד בכיר זה, וחלף כך הביע את הסכמתו כי יתמודד על התפקיד, נמנע מלהביא לידיעת ועדת המנויים את פרשת מסירת המידע הסודי", נכתב באישום.

 

כתוצאה ממחדל זה של הנאשם, לא נמצא בפני ועדת המינויים המידע החיוני, לפיו בן אריה, בכהונתו הקודמת כשגריר, נכשל בחשיפת תכני הבקשה לעזרה משפטית פעל לשיבושה והפר בכך, באורח חמור, את האמון שניתן בו. זאת, למרות היותו של מידע זה מהותי לבחינת התאמתו של בן אריה לתפקיד כה רגיש - תפקיד זהה לזה בו הפר את חובות האמון שחלו עליו".

 

גם הממשלה אישרה את המינוי, אחרי שליברמן לא הציג בפניה את המידע, אולם כניסתו של בן אריה לתפקיד סוכלה בעקבות חשיפת חלקו בפרשה במהלך בדיקה ביטחונית שגרתית לקראת יציאתו ללטביה. בעקבות זאת, נגד בן אריה נפתחה חקירה פלילית, שהביאה להרשעתו ולפרישתו משירות המדינה.

 

"במעשיו המתוארים בכתב האישום, בהיותו עובד ונבחר ציבור, בכהונתו כשר החוץ המופקד על שירות החוץ של המדינה, ביצע הנאשם במהלך מילוי תפקידו מעשה מרמה והפרת אמונים הפוגעים מהותית בציבור", נכתב בסיכום כתב האישום. "כל זאת עשה הנאשם בהיותו נתון בניגוד עניינים חמור בין חובותיו לציבור כשר החוץ המופקד על שירות החוץ של המדינה, לבין תחושת מחויבותו האישית לבן אריה, אשר פעל עבורו בפרשת מסירת המידע הסודי".