BETA

19.06.2018

22:34

"ראיתי דקירות וצעקתי": אחד מתיקי הרצח מעוררי המחלוקת בישראל

"המקור": יחזקאל באשה נמצא כבר 11 שנים בכלא לאחר שהורשע ברצח במשותף בזמן ש"שותפיו" מסתובבים חופשי. "לא מבין מדוע אני בית סוהר". סיפור משפטי מטלטל

יחזקאל באשה נמצא כבר 11 שנים בכלא לאחר שהורשע ברצח במשותף. אלא שהוא היחיד ששילם את המחיר. שני השותפים שלו בדקירה למוות של איציק ג'ורג'י זוכו באחד מתיקי הרצח מעוררי המחלוקת שהיו בישראל.


המושג צדק משפטי הוא מושג מתעתע. הרכב שופטים אחד שמעו עד מרכזי בפרשה, האמין לו והרשיע אותו בשותפות לרצח ושולח אותו למאסר עולם. אותו הרכב שופטים מציין כי לדעתו באשה הוא לא זה שביצע את הדקירה בפועל, אלא אדם אחר שמסתובב חופשי.

 

בהתאם לכך, הפרקליטות הגישה כתב אישום כנגד מי שזוהה כדוקר והמשפט מתקיים בפני הרכב אחר, אבל עם אותם ראיות, אותם עדים, בהם אותו עד מרכזי. ההרכב לא מאמין לדבריו של העד ומזכה את החשוד בדקירה. כך נוצר אבסורד שבמסגרתו אדם יושב בכלא בגין רצח במשותף, רק ש"השותף" מסתובב חופשי.

 

 חזי באשה
 

חזי באשה (חדשות עשר )

 


"אני לא זה שצריך לפתור את הבעיה הזאת", אומר ל"המקור", יחזקאל באשה, "הוגש נגדי כתב אישום בתור מבצע, אז הרשיעו אותי כשותף, "השותפים" זוכו, אז למה אני בבית הסוהר". סאבח ג'ורג', העד המרכזי בפרשה, מוסיף כי "ראיתי דקירות ואז הם ברחו לכיוון הג'יפ. ראיתי את איציק חולף לידי וצעקתי לעברו, אבל הוא המשיך ללכת ולא הגיב. הייתי בטוח שהכל בסדר".

 

תגובת משרד המשפטים: "ככלל, בהתאם לחוק, בעבירות מסוג זה נשמעת עמדתם של נפגעי העבירה ומשפחותיהם ונלקחת בחשבון במסגרת השיקולים בהגעה להסדר טיעון. כך גם נעשה במקרה זה."