BETA

08.06.2018

19:10

צפו: כתובת אנושית שקוראת להגדיל שטחי השמורות בים התיכון

ארגונים סביבתיים מרכזיים התאחדו למיזם משותף, "אנשי הים התיכון", שהושק בחופים ברחבי הארץ. הפעילים דורשים מהממשלה להגדיל פי 20 את היקף השמורות בים

צילום: דרור גלבוע, צילום אווירי וקרקעי

 

כמה ארגונים סביבתיים וימיים איחדו כוחות במאבקם להגדלת שטחי חופי הים התיכון המוגדרים כשמורות טבע ימיות, והקימו רשת משותפת - "רשת אנשי הים התיכון". אתמול (שישי), הושקה פעילות הרשת, בליווי רשות הטבע והגנים, בחופי אשדוד, נתניה, חיפה ואכזיב, כשפעילי הארגונים יצרו כתובת אנושית - "אנשי הים התיכון".

 

פחות מאחוז אחד משטחי הים התיכון מוגדר כשמורות ימיות, והפעילים דורשים מהממשלה להקים שמורות ב-20 אחוז משטחי הים. למיזם החדש שותפים הארגונים צלול, החברה להגנת הטבע, אקו-אושן, מחמל"י, יחד עם הארגון "אנו – עושים שינוי" שריכז אותו.

 

מרשת "אנשי הים התיכון" נמסר כי רק הקמת שמורות ימיות תביא לשמירה על הטבע הימי ואלפי סוגי החי והצומח החיים בו, שמירה על נוף פתוח, מרחב לפעילות פנאי, מי רחצה נקיים ובריאים יותר, אזורי צלילה מרהיבים והגדלת כמות הדגה בשטחי הדיג לקוראים לציבור להצטרף למאבק.

 

 כתובת אנושית שקוראת להגדיל שטחי השמורות בים התיכון
 

כתובת אנושית שקוראת להגדיל שטחי השמורות בים התיכון (דרור גלבוע צילום אווירי וקרקעי)