BETA

30.10.2012

23:28

הגבלות המשכנתה: "יכולים רק לחלום על דירה"

עשרות בני אדם המבקשים לרכוש דירה שמעו על הגבלות המשכנתאות החדשות והבינו: החלום מתרחק. הקבלנים מזהירים מעלייה חדה במחירי השכירות, אך בבנק ישראל מאמינים: "אנשים ילכו וירכשו אולי דירות במחירים קצת יותר נמוכים, כך שהם יוכלו לעמוד במגבלות החדשות"

בדירה הצנועה ששכרו במרכז, מאיה וגלעד שקד מנסים לחסוך לקראת מעבר לדירה משלהם. עכשיו זה יעשה יותר קשה כשהם ייאלצו להתמודד עם ההגבלה החדשה עליה החליט נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, על הסכום שיינתן להם כמשכנתה.

 

לפי ההגבלות החדשות, עבור דירה ראשונה, יוכל הלווה לקבל עד 75% ממחירה, משפחה שעוברת דירה תקבל עד 70% ומשקיעים יקבלו רק 50% ממחיר הדירה. רבים שלא הצליחו לקנות דירות עוד קודם שונו המגבלות, עכשיו רחוקים עוד קצת מהחלום.

 

"הכל תלוי באישזהו הון התחלתי ואנחנו רחוקים מההון ההתחלתי הבסיסי שצריך להיות לנו", אומר גלעד. "אנחנו לא מקובעים על החלום ועל הדרים הזה במושב וזה עדיין לא מצליח", משלימה מאיה, אך שניהם יודעים שהחלום מתרחק. "אנחנו יכולים בינתיים רק לשבת וליהנות מהפנטזיה", אומר גלעד.

 

עשרות בני אדם הגיעו היום לבנקים ברחבי הארץ בניסיון לסגור קבלת משכנתאות לפני שינוי ההגבלות."אנחנו רואים מאז הבוקר יותר פניות של לקוחות שמתעניינים, ששמעו על ההוראה של בנק ישראל ומבקשים להבין מהי המשמעות עבורם", מספר טוביה סופר, סמנכ"ל בבנק אגוד.

 

לטענת נסים בובליל, יו"ר התאחדות הקבלנים, התקנות החדשות יפגעו לא רק ברוכשים, אלא גם בחוסכים לקראת רכישה.לדבריו, ההגבלות מפחיתות "את כמות יחידות הדיור המיועדות להשכרה, שדווקא אלו שלא יכולים לרכוש דירה ייאלצו לשלם שכירות הרבה יותר גבוהה ממה שהם משלמים היום".

 

אבל בבנק ישראל לא מתרגשים ובטוחים שהמהלך יתרון להורדת מחירי הדירות. "ההגבלה מתייחסת למשהו כמו 20% מסך כל המשכנתאות", טוענת ד"ר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל. "האנשים ילכו וירכשו אולי דירות במחירים קצת יותר נמוכים, כך שהם יוכלו לעמוד במגבלות החדשות".