BETA

30.10.2012

23:07

סנדי ואני: יום בניו יורק כשהסערה מכה

המדפים והרחובות הריקים, העדכונים סביב השעון בטלוויזיה, תיבות דואר שבורות וההיאבקות ברוח ובגשם. נמרוד דביר תיעד את היממה שחלפה עליו ביחד עם כלבו דימה כש"סנדי" פגעה בניו יורק