BETA

24.05.2018

19:12

ריבלין עם שקד וחיות
ריבלין עם שקד וחיות,
מארק ניימן /לע"מ

בית הנשיא נגד החוק שמקדמים בליכוד לפגיעה בשכר השופטים

פרסום ראשון | בחוות דעת חריפה תקף בית הנשיא את החוק של ח"כ מיקי זוהר, שעשוי להשוות את שכר חברי הכנסת והשופטים. "להצעת החוק משמעויות והשלכות מרחיקות לכת"

פרסום ראשון: בית הנשיא שלח היום (חמישי) ליועמ"ש הכנסת חוות דעת חריפה אודות החוק שמקדם ח"כ מיקי זוהר, העשוי להשוות את שכר הח"כים לזה של השופטים. זאת, למרות שמשמעות החוק היא העלאת שכר הנשיא עצמו.

 

״בית הנשיא מבקש להביע את התנגדותו העקרונית להצעת החוק", נכתב בחוות הדעת שהוזמנה על ידי הכנסת, "אשר מבקשת לעשות שימוש בנשיא המדינה, באופן שיש בו כדי להשפיע על מרכיבי שכרם של גורמים רבים, ובהם שופטים, דיינים, קאדים ח״כים ועוד".

 

לכתבות נוספות בחדשות עשר >>

שמונה נשים טוענות: השחקן מורגן פרימן הטריד אותנו מינית

שלושה פעוטות ננעלו ברכב בעיירה פלסטינית - ומתו

מנהלת הליגה הודיעה: עונת הכדורסל הגיעה לסיומה

 

 חבר הכנסת, מיקי זוהר
 

חבר הכנסת מיקי זוהר (דוברות הכנסת)

 

 

עוד נכתב כי: "נושא השכר הינו מורכב ובנוי על החלטות ממקורות נורמטיביים שונים שנתקבלו לאורך השנים לגבי גורמים שונים, ולהצעת החוק משמעויות והשלכות מרחיקות לכת על גורמים אלה, ואין מקום לכריכת מין בשאינו מינו״. בד בבד, לחדשות עשר נודע כי בקרב שופטים רבים קיים כעס על הצעת החוק.

 

על פי הצעת החוק, שכר השרים, השופטים וחברי הכנסת ייקבע לפי נוסחה אחידה. ראשית ייקבע על ידי ועדה חיצונית שכר שווה לנשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיאת בית המשפט העליון. לאחר מכן, ייקבע שכר השרים, חברי הכנסת והשופטים כאחוזים מסוימים משכר ראשי המערכת שאליה הם משתייכים.

 

כיוון שנכון להיום השכר אינו אחיד, משמעות החוק היא פגיעה בשכר השופטים או לחלופין, הטבת שכר לח"כים ולשרים. ביום ראשון צפוי לעלות החוק, שזוכה לתמיכת בכירים בליכוד ובהם השר יריב לוין, בוועדת השרים לחקיקה.