BETA

23.05.2018

12:59

דיונים שנדחים ללא צורך והתנהגות לא ראויה: התלונות על השופטים

דוח נציבות תלונות הציבור מעלה כי מרבית הטענות שנמצאו מוצדקות נוגעות לליקויים בניהול משפט. במקביל עולה ביקורת על כך ששופטים שיצרו סחבת משפטית קודמו

נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט (בדימוס) אליעזר ריבלין, הגיש היום (רביעי) את הדוח השנתי של הנציבות לשנת 2017 לשרת המשפטים איילת שקד ולנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. בדוח קבע ריבלין כי יש להתייחס לתופעה שלפיה שופטים מסוימים מעכבים מתן פסקי דין ויוצרים סחבת משפטית, ולמרות זאת מקודמים לערכאה גבוהה יותר. בעקבות זאת המליץ הנציב לחברי הוועדה לבחירת שופטים "לגבש עמדה באשר להליכים הראויים ליישום במצב דברים זה". 

 

בשנת 2017 הוגשו לנציבות 834 תלונות על שופטים, דיינים ושופטים צבאיים. נתון זה מהווה ירידה של כ-6% ביחס לשנת שקדמה לה. כמו כן, ניתנו החלטות ב-855 תלונות, כש-534 מתוכן נמצאו בסמכות הנציבות ורק 81 נמצאו מוצדקות. ב-39 תלונות נוספות מוצה הבירור לאחר שנמצאה תקלה בהתנהלות בית המשפט, והיא תוקנה בטרם השלמת הטיפול בתלונה.

 

עוד כתבות בחדשות עשר >>

חצו את הגדר, הציתו את העמדה והניפו דגל: תיעוד החדירה מעזה

חשיפת פעולת ה-F-35 נועדה להבהיר: ישראל פועלת בסוריה בחופשיות

תוך חודש: תיסגר המרפאה היחידה שמעניקה סיוע נפשי למבקשי המקלט

 

אסתר חיות ואיילת שקד
 

אסתר חיות ואיילת שקד (אתר ביהמ"ש העליון, אודי פורטל )

 

 

מרבית התלונות (39%) שנמצאו מוצדקות מתייחסות לליקויים בניהול משפט. תלונות אלה מתייחסות בין היתר לדחיית מועד דיון שלא צורך, התחלתו באיחור, אי קיום דיונים במעמד הצדדים כנדרש בחוק ורישום לקוי בפרוטוקול. חלק משמעותי נוסף (37%) מהתלונות המוצדקות מתייחס לעיכוב במתן פסקי דין והחלטות משפטיות, מדובר בעלייה של 25% ביחס לדוח הקודם. לטענתו של ריבלין, "בתחום זה לא ניתן מענה מספק להקל את העומס מעל השופטים".

 

15% מהתלונות המוצדקות הוגשו בעקבות התנהגות לא ראויה של שופטים. נתון זה מהווה ירידה בהשוואה לשנת 2016, אז היה שיעור תלונות אלה 24%. בין ההתנהגויות שנמצאו לא ראויות ע"י הנציב ניתן למצוא שימוש בביטויים פוגעניים, הרמת קול שלא צורך, הפגנת זלזול וחוסר סבלנות, גילויים של חוסר רגישות, היעדר תבונה והתנהגות פסולה מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

באחת הדוגמאות שנתן ריבלין בדוח להתנהגות בלתי ראויה נכתב על שופט בית המשפט המחוזי שהעיר לעורך דין שהשתתף בדיון ואמר לו: "מספיק דם עבר לך בין האצבעות בעיקרי הטיעון ושם כבר הגעת לקתרזיס שלך". במקרה אחר, אמרה שופטת שדנה בצו הריסה של מבנה ששימש בית כנסת למתלונן: "תכניס את זה לסלון בבית שלך". זאת, בתשובה לשאלתו היכן להניח את הריהוט שהזמין לבית הכנסת בעת ההריסה.

 

מי שיוצאים נקיים מדוח הנציבות הם שופטים בית המשפט העליון. מתוך 29 תלונות שהוגשו נגדם בשנת 2017, אף אחת מהן לא התבררה כתלונה מוצדקת. גם בקרב שופטי בתי המשפט המחוזיים התמונה מעודדת יותר מהדוח הקודם, שכן ישנה ירידה של כ-14% משנת 2016. על פי הדוח, נגד עשרה שופטים נמצאה יותר מתלונה מוצדקת אחת. כמו כן, ציין ריבלין כי זמן הבירור הממוצע לתלונות שבוררו ע"י הנציבות עומד על כ-81 ימים, בעוד הזמן המוגדר בחוק הינו שנה.