BETA

20.09.2012

23:43

בלעדי: חברה קדישא מקצה חלקות קבורה ל"רוסים" בלבד

משפחת אברוקין קברה את אב המשפחה בבית הקברות סגולה בפתח תקווה, לתדהמתם התגלה להם שיש חלקה מיוחדת ל"רוסים", בשל צילומים על המצבות והכתב ברוסית. "אף אחד לא שאל אותנו שום דבר ולא רצינו בכלל לשים תמונה, אני לא רוצה שאחרים ייפגעו כמוני", אמר הבן. "מתנצלים על אי-ההבנה", נמסר מחברה קדישא

(4:15 דקות)

חברה קדישא ידועים לעיתים בחוקים נוקשים ובעלויות הקבורה שלעיתים גבוהות מדי, עתה מתגלה גם צד מכוער בפעולות הקבורה. בבית הקברות סגולה בפתח תקווה נקברים עולים מחבר העמים, הבוחרים לשים ציורים או תמונות על מצבותיהם. שרת הקליטה סופה לנדבר אמרה כי תפנה לשר הדתות לשנות את ה נוהל הלא מכובד.

 

לפני חודשיים נפטר האב ממחלה קשה ובן אריק, היה אחראי על סידורי הלוויה ונדהם שבעת ביקור בחברה קדישא, לא קיבל אפשרות לכמה חלקות אלא לחלקה אחת בלבד. במהלך הלוויה גילו לתדהמתם שכל המצבות הם של עולי ברית המועצות לשעבר, בעוד שיתר החלקות הן הומוגניות ומייצגות את החברה הישראלית ללא הבדל. 

 

המשפחה שנעלבה עד עמקי נשמתה, יצאה לתעד את תשובות נציגי חברה קדישא, שטענו למצלמה כי הסיבה היא הנוהג לכתוב ברוסית ולשים את תמונות הנפטר על המצבה, דבר שאין בו כל איסור הלכתי. "החברה מרוסיה הם רוצים לכתוב ברוסית. לאנשים אכפת, הם לא רוצים להיקבר ליד תמונות", אמר הנציג.

 

"אף אחד לא שאל אותנו שום דבר ולא רצינו בכלל לשים תמונה, עכשיו אין מה לעשות, אבא כבר קבור, אבל אני לא רוצה שאחרים ייפגעו כמוני", אמר אריק.

חברה קדישא: "מתנצלים בפני המשפחה על אי-הבנה"

בחברה קדישא אמרו כי אין הפרדה מכוונת של עולים מחבר העמים בלבד, אלא רצון לשים את כל המצבות בעלות התמונות בחלקה אחת. "בבית העלמין בפתח תקווה נהוג לקבור את הנפטרים אשר בני משפחתם מבקשים לשבץ במצבה צילום, בחלקה מיוחדת בה המצבות מתאפיינות בצילומי הנפטרים המשובצים בהן", נמסר מהחברה.

 

"זאת משום רצון לשמור על אחידות במראה המצבות בבית העלמין. יודגש כי אין חלקה זאת שונה מכל החלקות האחרות בבית הקברות והנקברים בה אינם מאופיינים במוצא עדתי כלשהו וכי עולים מחבר העמים שלא דרשו כי ישובץ צילום של הנפטר במצבתם קבורים ברחבי בית העלמין כולו".

 

"בעת ששוחח עם נציגי משפחת הנפטר הבין בטעות עובד של חברה קדישא כאילו המשפחה מתעדת לשבץ במצבה אשר תוקם מעל הקבר, צילום של הנפטר. אנו שבים ומתנצלים בפני המשפחה על אי-הבנה", סיכמו.

 

שרת הקליטה סופה לנדבר הודיעה כי הדבר אינו מקובל עליה, ואמרה כי תפנה לשר הדתות על מנת לשנות את הנוהל. "ההפרדה הזו פסולה ואינה מקובלת חשוב שבכבוד האחרון לנפטר לא מקובל שתהיה אפליה", אמרה לנדבר.