BETA

08.05.2018

16:46

פרסום ראשון: נסגר התיק נגד לוחם מג"ב שירה בדוברת "בצלם"

השוטר ירה בשנת 2013 ירי חי לעבר מיידי אבנים בכפר נבי סאלח הסמוך לרמאללה ופגע בשוגג באשת ארגון זכויות האדם. פרקליטות המדינה: "אין די ראיות לביצוע עבירה פלילית"

פרסום ראשון: הפרקליטות סגרה את תיק החקירה נגד לוחם מג"ב שירה ירי חי בשנת 2013 בנבי סאלח על מיידי אבנים ופגע בדוברת ארגון זכויות האדם "בצלם". התיק נסגר מחוסר ראיות, ונגד מפקדו שנתן את הפקודה לירות הומלץ לנקוט בהליך משמעתי.

 

מפרקליטות המדינה נמסר: "לאחר שבחנה הפרקליטות את חומרי החקירה בתיק לעומקם נמצא כי אין די ראיות לביצוע עבירה פלילית. יצוין כי באשר למפקד מג"ב באזור, אשר נתן את פקודת הירי, הפרקליטות העבירה את התיק לטיפול מחלקת המשמעת במשטרה."