BETA

13.08.2012

23:00

עודכן:

מחיר הלחם שוב עולה, לקראת גל התייקרויות נוספות במשק

למרות המחאה החברתית, בעקבות המצב הכלכלי העולמי, מחיר הלחם יעלה ממחר בשיעור של 6.5%. ראש הממשלה נתניהו פנה לשר התמ"ת בבקשה שמחיר לא יעלה שוב עד הבחירות, אולם בקרוב יעלה המע"מ, ואיתו החלב, החשמל ומוצרים מיובאים שצפויים לעלות. "זה עצוב. אם הלחם יתייקר מה נשאר לנו?", אמרה אישה משדרות

(1:39 דקות)

בעקבות התייקרות החיטה בעולם, למרות הזעם הציבורי, ממחר נשלם 6.5% יותר על הלחם האחיד, כך שכיכר לחם אחיד יעלה מ-4.92 ש"ח ל-5.24 ש"ח - עלייה של 32 אגורות. ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר עם שר התמ"ת, שלום שמחון, וביקש ממנו שמחיר הלחם לא יעלה שוב עד הבחירות

 

דוד שטיינמץ, המפקח על המחירים במשרד התמ"ת, אמר כי אין ברירה אלא להעלות את המחיר. "זו עלייה כמעט אוטומטית, עקב העלאה במחירי התשומות לייצור הלחם, כך שאם לא תעלה לא תהיה אפשרות למאפיות לייצר את הלחם", אמר שטיינמץ.

 

יוחנן אהרונסון, יו"ר איגוד המאפיות, אמר כי אין מנוס מלהעלות את מחיר הקמח, שהתייקר מאוד בחודשים האחרונים. "המחירים בארה"ב עלו ב-50% צריך לייקר את הקמח בארץ שממנו אנחנו נאלצים לייצר את הלחם - כי מישהו עוד לא המציא את הפטנט שלהכין לחם בלי קמח", אמר אהרונסון.

 

אולם הטיעונים ההגיוניים הללו אינם מתיישבים היטב באוזנו של הציבור. ללא קשר, המע"מ צפוי לעלות בתחילת החודש הבא, ופרט לכך תהיה עלייה במוצרי החלב, במחירי הדלק והחשמל, במוצרים מיובאים בדולרים ועוד. "זה עצוב. אם הלחם יתייקר מה נשאר לנו?", אמרה תושבת שדרות מודאגת.