BETA

30.07.2012

23:15

עודכן:

ברגע האחרון: 118 מיליון שקלים קוצצו בתקציב הביטחון בשל עימות בין שטייניץ לברק

שר האוצר כעס על שר הביטחון על כך שהוא אינו לוקח חלק באחריות הממשלתית לצמצום הגרעון. ברק בתגובה הורה לשרי העצמאות להתנגד לאישור התכנית ושטייניץ "העניש" אותו בקיצוץ תקציב הביטחון. הכסף שקוצץ יופנה למיגון בית החולים ברזילי באשקלון

ככה מקבלים החלטות בממשלת ישראל: במסגרת תכנית הקיצוצים שאישרה היום (שני) הממשלה קוצצו גם 118 מיליון שקלים מתקציב מערכת הביטחון. מדובר בכסף שלא היה אמור לרדת בתכנון המקורי, אך ירד בשל עימות בין שר האוצר ושר הביטחון.

 

שר האוצר, יובל שטייניץ, כעס על שר הביטחון, אהוד ברק על כך שהוא אינו משתתף באחריות הממשלתית ובמאמץ להקלת הגירעון בתקציב המדינה. ברק החליט בכל זאת שארבעת שרי העצמאות יתנגדו לתכנית הקיצוצים ובתגובה שטייניץ האשים אותו בקיצוץ 118 מיליון השקלים.

 

בזמן ששרים רבים מתחננים בפני האוצר על מנת לקבל עוד כמה מיליוני שקלים, בסוף מה שמטה את הכף הן הגחמות האישיות והיריבות הפרטית והותיקה מאוד בין השניים. אז מה יעשו עם הכסף הזה? ראש הממשלה מצא הכרעה מעניינת והחליט שאותם 118 מיליוני שקלים ישמשו למיגון בית החולים ברזילי באשקלון. מהלך נכון גם אם מהסיבות הלא נכונות.

 

עוד שינוי אחד שהתרחש ממש ברגע האחרון הגיע בעקבות דרישת מפלגת הבית היהודי שבסופו של דבר תמכה בחבילה. השינוי הוא בכסף שיועבר לתשלומי ההורים במגזר הדתי לאומי. תשלומי ההורים במגזר הזה צפויים להצטצמם בשנה הקרובה.

 

המע"מ יעלה עוד השבוע, קיצוץ התקציבים בספטמבר

את הגזירות הללו התחלנו להרגיש כבר מתחילת חודש יולי למעשה והן רק ילכו ויתגברו. בתחילת חודש יולי הועלה המס על הסיגריות ועל הבירה. בתחילת חודש אוגוסט, עוד השבוע, יעלה המע"מ בין אחוז אחד לשני אחוזים ל-17 אחוז. בחודש ספטמבר יבוא קיצוץ של חמישה אחוזים, 750 מיליון שקלים, במשרדי הממשלה.

 

בחודש אוקטובר צפויה הפתעה נוספת - מס הקנייה על מוצרי חשמל לא יופחת כפי שנאמר בהבטחות. בחודש ינואר 2013 יגיעו כל שאר הקיצוצים - מס הכנסה יעלה בין אחוז אחד לשניים, יוטל מס מעסיקים של 0.6 אחוזים והמס על חלק מדגמי כלי הרכב יעלה.

 

בנוןסף לשרי מפלגת העצמאות ושר התקשורת והרווחה משה כחלון, גם שרי ש"ס התנגדו כמצופה לאישור התכנית. "המסים הכי קלים זה להעלות מע"מ באחוז אחד שהוא בעצם האחוז הכי לא צודק. אנחנו מתנגדים לזה", הסביר שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס.

 

כל הגזירות הללו כואבות ויורגשו כאמור החל מהימים הקרובים. וכאמור מדובר רק בחבילה הראשונה לקראת עוד קיצוץ רוחבי בתקציב המדינה, קיצוץ שיתרחש גם הוא בזמן הקרוב.