BETA

30.07.2012

22:45

עודכן:

פקיעת חוק טל: דרישה לבטל את תקציב הישיבות בסך 400 מיליון ש"ח

ב-1 באוגוסט יתבטל חוק טל בהתאם להוראת בג"ץ, וצה"ל אמור לגייס לשירותיו את כל החרדים שאינם לומדים בישיבות. בדיקה מדוקדקת מגלה שניתן לשלול 400 מיליון ש"ח בשנה מישיבות בשל אי גיוס. בעמותת חידו"ש מאיימים לפנות לבג"ץ אם לא תהיה הכרעה בסוגיה

(1:31 דקות)

אם בממשלה סברו שסערת החוק החלופי לחוק טל מאחוריהם, בדיקה מדוקדקת בחוק מגלה כי בעקבות אי-גיוס אברכים לצה"ל עקב פקיעת החוק מחרתיים, ניתן לשלול מהישיבות 400 מיליון שקלים בשנה. בעמותת חדו"ש פנו לשר האוצר יובל שטייניץ וליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ומאיימים לפנות לבג"ץ אם לא תתקבל הכרעה בנושא.

 

על פי המבחנים הקבועים בחוק טל, ההקצבות לישיבות נמדדות על פי שני פרמטרים פר אברך: 1. מי שקיבל פטור צבאי. 2. מי שנדחה שירותו. פקיעתו של חוק טל ב-1 לאוגוסט יביא לביטול ההסדר, שמוערך ב-400 מיליון ש"ח בשנה ומתקצב 54 אלף אברכים בשנה.

 

כזכור, עם הצטרפות קדימה לממשלה לפני שלושה חודשים, הבטיח ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי ימצא נוסחה שתביא לשוויון בנטל. עם זאת, במה שרבים רואים כבחירה בחרדים, לאחר הבטחות חוזרות ונשנות פירק את ועדת פלסנר שדנה בחלופות, והביא לפרישתה של מפלגת קדימה.