BETA

25.04.2018

16:25

 מבקשי מקלט לאחר השחרור מסהרונים
מבקשי מקלט לאחר השחרור מסהרונים,
רויטרס

רשות האוכלוסין: 668 מבקשי מקלט עזבו מרצון מתחילת השנה

לפי נתונים רשמיים של הרשות, מתחילת השנה הורחקו 1,829 זרים וחולקו קנסות למעסיקים במיליון שקלים. 74 אלף נכנסו לארץ באשרת תייר וככל הנראה עובדים שלא כחוק

לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה שפורסמו היום (רביעי), 668 מבקשי מקלט מאפריקה עזבו את ישראל מרצון מתחילת השנה. באותה תקופה לא נכנסו כלל זרים לישראל דרך הגבולות היבשתיים, כאשר גם בשנת 2017 המצה היה דומה.

 

לפי הנתונים הרשמיים, 36,630 זרים שוהים בישראל שלא כחוק, 72% מהם מאריתריאה (כ-26 אלף) ועוד 20% מסודן (כ-7,500). כ-2,500 הגיעו ממדינות אחרות באפריקה. עוד נמסר כי מתחילת השנה הורחקו 1,829 זרים ששהו בארץ שלא כחוק, בעקבות צו הרחקה שניתן להם.

 

125 מעסיקי זרים לא חוקיים נקנסו מתחילת השנה, בסכום כולל של כמיליון שקלים. 65 כתבי אישום הוגשו נגד מעסיקי זרים שאינם חוקיים ונפסקו 28 פסקי דין, שבהם הוטלו קנסות בסכום של כמיליון שקלים נוספים.

 

לפי הרשות, 74 אלף זרים נכנסו לארץ באשרת תייר ונשארו ללא רישיון, נכון לסוף שנת 2016. לפי ההשערה רובם עובדים בארץ באופן לא חוקי. כ-70%, יותר מ-51 אלף, הגיעו ממדינות ברית המועצות לשעבר. עוד 18,404 עובדים זרים שאינם חוקיים שוהים בישראל, כלומר זרים שהיו עובדים זרים חוקיים וכעת לא עומדים בקריטריונים של החוק. בנוסף, 91 אלף עובדים זרים חוקיים שוהים בארץ. 

 

 מבקשי המקלט משתחררים מסהרונים
 

מבקשי המקלט משתחררים מסהרונים (דניאל חג'בי, חדשות עשר)

 

 

אתמול הודיעה המדינה לבג"ץ כי לא תוציא יותר צווי גירוש נגד מבקשי מקלט, וכי החלטות ההרחקה שניתנו על ידיה וטרם הוצאו לפועל מבוטלות אף הן, זאת מתוך הבנה כי הרחקת מבקשי מקלט למדינה שלישית איננה עומדת על הפרק בשלב זה. 

 

עוד נמסר בהודעה מטעם המדינה כי הוצאת צווי הגירוש הופסקה למעשה לפני שבוע ימים, וכי הנוהל לפיו יפעלו מעתה מבקשי המקלט שתמה תקופת אשרת השהייה שלהם, זהה לנוהל שהיה נהוג לפני החלת נוהל ההרחקה - ולפיכך יחודש רישיונם מדי שישים יום. המדינה תוסיף לאפשר ואף תעודד יציאה מן הארץ מרצון, ותציע למבקשי מקלט שיגיעו להסדיר את המשך שהותם בארץ לבחור באפשרות זו.

 

מלשכת ראש הממשלה, בנימים נתניהו, נמסר כי "בעקבות סירובן של המדינות השלישיות לקבל את המסתננים בתנאים שישראל דרשה, רה"מ נתניהו ושר הפנים אריה דרעי סיכמו להיערך מיד לפתיחה מחדש של מתקני המעצר למסתננים, לקדם את פסקת ההתגברות כדי לאפשר את הפעלתם, ולקדם אמצעים נוספים לפתרון הבעיה".