BETA

09.07.2012

22:57

עודכן:

אולמרט זוכה בפרשות ראשונטורס וטלנסקי, הורשע בהפרת אמונים

בית המשפט המחוזי בירושלים הנחית מכה על הפרקליטות, וזיכה את ראש הממשלה לשעבר בשתי הפרשות המרכזיות בהן הוא הואשם. בצוות ההגנה של אולמרט הגיבו בהתפרצות שמחה. ראש לשכתו לשעבר, שולה זקן, הורשעה במרמה והפרת אמונים בפרשת ראשונטורס

מכה קשה לפרקליטות: בית המשפט המחוזי בירושלים זיכה הבוקר (שלישי) את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, מהאישומים שהוגשו נגדו בפרשות ראשונטורס ומעטפות הכסף. צוות ההגנה הגיב בהתפרצות שמחה. עם זאת, הוא הורשע בהפרת אמונים בפרשת מרכז ההשקעות. 

 

על פרשת ראשונטורס - שהייתה הפרשה שהתביעה טענה כי היא המבוססת ביותר ובה הואשם אולמרט כי זכה למימון מקביל לנסיעותיו והעביר את היתרה של 92 אלף שקל, לחשבון סודי בחברת הנסיעות - אמרה השופטת מוסיה ארד: "הראיות אינן מוכיחות מעבר לספק סביר שפעלו לקבלת כספים למען אולמרט". היא ושני השופטים האחרים קבעו גם כי הראיות אינן מוכיחות מעבר לספק סביר כי אולמרט היה מודע לגביית הכספים העודפים. עוד קבעו השופטים כי לא הוכחה שיטה לגביית כספים עודפים.

  

השופטים קבעו כי בפרשה זו לא הייתה כל שיטה, כפי שטענו בפרקליטות. השופטים דחו את טענות הפרקליטות על יחסים אישיים בין ראש הממשלה לשעבר למנהל משרד הנסיעות שדרכו בוצעו הזמנות הטיסות. "לנאשם לא היו יחסים מיוחדים עם מנהלי ראשונטורס, הנאשם לא מכיר את עובדי הסוכנות ואין לו יחסי אמון מיוחדים. אין לעובדים כל סיבה להשתתף במרמה", קבעו.

 

כמו כן, בית המשפט דחה את הטענות כי הזמנות הטיסות נעשו בסתר. "אין סיבה לחשוב שהיה פה תעשיית מרמה", נקבע. השופטים גם קבעו כי טענתו של אולמרט כי חשב שמימון נסיעות משפחתו נעשתה על חשבון נקודות הנוסע המתמיד שלו, "לא בלתי סבירה".

 

על פרשת מעטפות הכסף - בה הואשם אולמרט כי קיבל מאות אלפי דולרים במזומן שלא כדין מאיש העסקים היהודי-אמריקני משה טלנסקי - אמרו השופטים: "העובדה שהכסף הועבר במזומן לא פלילית. דנו בשאלה האם הכספים שהגיעו ולא דווחו הם עבירה. החלטנו כי גם אם יש פה הפרה של כללים, זו לא בהכרח עבירה של הפרת אמונים".

 

השופטים מצאו את אולמרט אשם בהפרת אמונים בפרשת מרכז ההשקעות המתייחסת לשנים 2006-2003, שבהן הוא כיהן כשר התמ"ת. אולמרט, שבמסגרת תפקידו היה אחראי על מרכז ההשקעות, הואשם כי פעל מתוך ניגוד עניינים, מכיוון שלא פסל את עצמו מקבלת החלטות בפרויקטים שאותם ייצג מקורבו לשעבר עו"ד אורי מסר.

 

שלושת השופטים בתיק קבעו כי מערכת היחסים ההדוקה של אולמרט עם עו"ד אורי מסר העמידה אותו בניגוד עניינים בין מחויבותו לציבור לבין מחויבותו לעו"ד מסר, ובשל ניגוד עניינים זה אסור היה לאולמרט לעסוק בענייני מסר. "אולמרט אהב את מסר, דאג לו. מסר הושיט לו ללא תמורה סיוע במערכות בחירות", אמרו השופטים.

 

ראש לשכתו של אולמרט, שולה זקן, הורשעה בשתי עבירות של קבלת דבר במרמה, ובמרמה והפרת אמונים בפרשת ראשונטורס. השופטים אמרו על זקן: "אין להתעלם מהעובדה שהנאשמת החליטה שלא להעיד ולא לתת כל הסבר לראיות המפלילות במשפט הנאשמת אשת סודו של הנאשם".

 

"היא בעלת כוח בזכותו, היא רוצה בכל מאודה בטובתו, שולטת ביד רמה בלשכתו, היא בקשרים עם בני משפחתו, אישה נמרצת שפועלת עצמאית, ובין היתר נוטלת על דעת עצמה הלוואה מהבנק לפרוע חובות שלו", קבעו השופטים. "היא מאזינה לשיחותיו ומבקשת מבנו שאול להעביר כסף מחשבונו הפרטי לחשבון אביו. בנסיבות מיוחדות אלה לא ניתן לשלול שהנאשמת לא ראתה פגם בגביית כסף לנסיעות, לא ראתה פגם בשימוש בכספים עודפים למימון נסיעות ציבוריות".

 

טרם כניסתו לאולם בית המשפט סיפר עורך הדין נבות תל צור, הנמנה על צוות ההגנה של ראש הממשלה לשעבר, כי אולמרט היה מתוח מאוד. "כל המעמד הזה שאדם מגיע לשמו פסק דין והוא לא יודע אם לשבת או לחסד, הוא מתוח. הוא נכנס לבית המשפט בראש מורם וייצא בראש מורם".