BETA

10.04.2018

17:04

אבי גבאי
אבי גבאי,
רויטרס

גבאי החליט להשעות הקשרים עם מנהיג הלייבור בבריטניה

יו"ר מפלגת העבודה שלח מכתב חריף למקבילו הבריטי. "אינך ממלא את תפקידך בבלימת האנטישמיות בסביבתך, הצהרותיך הציבוריות נושאות מטען של שנאה לישראל"

יו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי, שלח היום (שלישי) מכתב רשמי לג'רמי קורבין, מנהיג מפלגת הלייבור באנגליה, תקף את התנהלותו והודיע לו כי מפלגת העבודה הישראלית משעה את היחסים עמו.

 

"בימים אלו אנו מציינים בישראל את יום השואה והגבורה, אני מוצא לנכון לפנות אליך בדאגה, נוכח ההתבטאויות והפעולות האנטישמיות שהנך מאפשר, כמנהיג מפלגת הלייבור בבריטניה. יום השואה הוא יום שבו אנו זוכרים ומזכירים את הזוועות מבית המדרש האנטישמי באירופה, ואת מחויבותנו להיאבק ולבלום תופעות אנטישמיות מכל סוג וצורה, ובכל מקום בעולם".

 

לכתבות נוספות בחדשות עשר >>

הושג סיכום: נתניהו ישיא משואה בטקס ויצטט ממגילת העצמאות

התקיפה המינית בשייטת: 9 ו-8 חודשי מאסר נגזרו על שני חיילים

אנטי ממלכתי: הסערות שהתחוללו סביב טקס הדלקת המשואות

 

"למרות קיומם של תחומי פעילות רבים בהם מפלגותינו יכולות להמשיך ולשתף פעולה, אנו לא נוכל להסכים לשימור הקשר עמך, מנהיג מפלגת הלייבור, כאשר אתה אינך ממלא את תפקידך בבלימת תופעות אנטישמיות בסביבתך, זאת בנוסף, להצהרותיך הציבוריות הנושאות מטען של שנאה כלפי המדיניות של ישראל, שעיקרן נוגע לשימור הביטחון של אזרחי ישראל ופעילותם של חיילי צבא ההגנה לישראל – עליהן אין מחלוקת בין קואליציה לאופוזיציה בישראל. בפעילותך זו חצית קו מסוכן בין ביקורת לגיטימית על מדיניות ממשלת ישראל לבין אנטישמיות לשמה".

 

"נוכח זאת, אני מודיע לך בזאת על השעיית קשרי העבודה שבין מפלגת העבודה בישראל ללשכת יושב ראש מפלגת הלייבור בבריטניה. ובהתאם לכך, הנחיתי את חברי הכנסת של מפלגת העבודה ואת מוסדות המפלגה על השעיית קשרי העבודה עמך".

 

עם זאת, יו"ר העבודה ציין כי קשרי העבודה בין שתי המפלגות עצמן יכולים להמשיך ולהתקיים על אף השעיית היחסים עם היו"ר קורבין: "מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הלייבור הבריטית מקיימות קשר היסטורי וידידותי מזה שנים ארוכות. אנו זוכרים ומוקירים את פעילותם של ראשי הממשלות וילסון, בלייר ובראון, מנהיגי מפלגת הלייבור, אשר קידמו וטיפחו את הקשרים עם מפלגת העבודה הישראלית, עם מדינת ישראל ועם הקהילות היהודיות בבריטניה, זאת לצד פעילות ענפה של ביקורים ושיתופי פעולה בין חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור לבין חברי כנסת ממפלגת העבודה בישראל".