BETA

29.05.2012

23:10

עודכן:

תחקיר: שלושה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים אין מספיק גני ילדים

למרות שהמדינה תיקצבה את בנייתן של 1,300 כיתות גן חדשות כבר השנה, כדי להוציא לפועל את חוק חינוך חינם מגיל 3, בשטח מעט מאוד קורה. רק כמה עשרות כיתות נבנו עד היום, וההורים לא יודעים להיכן ישלחו את ילדיהם בשנה הבאה

(2:00 דקות)

אחד ההישגים שראש הממשלה מרבה לנופף בהם, הוא חוק חינוך חינם מגיל שלוש. בפרויקט הלאומי החשוב מאוד הזה יש יעדים ברורים: 1,330 כיתות-גן אמורות להיבנות כבר השנה, מכסף שהוקצה ליותר מ-50 רשויות מקומיות. אבל, שלושה חודשים לפני שתיפתח שנת הלימודים, המצב בשטח נראה לא טוב: רק עשרות בודדות של כיתות מוכנות לקלוט כבר עכשיו ילדים, לא יותר מכמה מאות יושלמו עד תחילת השנה.

 

במשרד החינוך לא יודעים למסור לנו מספרים מדויקים על קצב הבנייה. ראשי רשויות שאיתם שוחחנו מהמרים על 300 כיתות שייבנו בזמן. האומדן הזה יחסית מעוגן במספרים: מתוך תקציב ענק של 938 מיליון שקל, הרשויות משכו עד היום רק 2.5 מיליון - פחות מ-3%. זה לא אומר שאין בנייה בכלל, רק שהיא עדיין בשלבים לא סופיים.

כדי להתגבר על המחסור המסתמן, מתכוונים ברשויות להסב מבני ציבור - כמו מרכזי קליטה ובתי כנסת - לכיתות. אבל, גם זה כנראה לא יספיק. חלק מראשי הרשויות כבר עדכנו את התושבים שהגן החדש יהיה מוכן רק אחרי החגים. מה עושים בינתיים? לא ממש ברור.

 

במשרד החינוך, בתגובה, מבטיחים פתרון כבר בשנה הבאה ל-80% מהילדים - ומדברים על 700 כיתות שייבנו, 900 בסך הכול. "ראוי לציין כי בניית גן כרוכה בזמן תכנון, הוצאת היתר בנייה, פרסום מכרז, חתימה על חוזים ובנייה בפועל", לשון התגובה שמסבירה אולי את הסיבות לבירוקרטיה המתמשכת הזו. יודגש, כי המשרד עצמו לא מתחייב להשלים את הבנייה לפני ספטמבר - מה שמבטיח להורים הרבה מתח, ממש עד לפתיחת שנת הלימודים.