BETA

17.05.2012

22:42

עודכן:

רצח מדרגה שנייה - בקרוב בספר החוקים הישראלי?

בפרקליטות קיימו בימים האחרונים דיונים ממושכים בהם התלבטו האם להאשים את דוקרו של גדי ויכמן ברצח או בהריגה. מצד אחד עמדו הראיות הפיסיות ומנגד הטענה שויכמן "קנטר" אותו. עכשיו מתכוונים במשרד המשפטים לסיים את ההתלבטות ולקבוע בספר החוקים את סעיף רצח מדרגה שנייה. תזכיר החוק יופץ בקרוב

משרד המשפטים צפוי להפיץ בקרוב תזכיר הצעת חוק לקביעת סעיף רצח מדרגה שנייה בספר החוקים של ישראל. סעיף זה יאפשר לפרקליטות להתמודד עם מקרים בהם קיים ספק לגבי היכולת להרשיע חשוד ברצח, אך הם חמורים מכדי להתייחס אליהם כהריגה.

 

המהלך לבדיקת הוספת הסעיף החדש החלה כבר ב-2007, אז מינה שר המשפטים דאז, דניאל פרידמן, ועדה לגיבוש הרפורמה בנושא. על פי ההצעה החדשה, עבירת הרצח תחולק לשתיים - רצח מדרגה ראשונה, יכלול את כל המקרים שבהם אדם גורם למותו של אדם אחר מתוך כוונה, ורצח מדרגה שנייה.

 

חשיבות קידום ההצעה עלתה במיוחד על רקע הדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בפרקליטות מחוז הדרום לקראת הגשת כתב האישום נגד עדן אוחיון שמואשם שדקר למוות את גדי ויכמן לפני קרוב לשבועיים. במהלך הדיונים התלבטו בפרקליטות האם להאשים את אוחיון בהריגה בלבד, אולם לבסוף האשימו אותו ברצח.

 

במסגרת זו, השוו בפרקליטות את המקרה הנוכחי לבין מותו של הנער פיליפ גלר, אז הואשם דוקרו בהריגה. בפרקליטות ציינו כי ההבדל נוסע מכך שבמקרה של גלר, הדקירה הייתה בבטן ולכן קשה יותר להוכיח כוונה להמית, בעוד שבמקרה הנוכחי דקר אוחיון את ויכמן בלבו ואף יצר חתך של 11 סנטימטר בלבו. ממצא זה, אמרו בפרקליטות, לא משאיר ספק לגבי כוונתו של אוחיון להרוג.

 

בנוסף, שוללים בפרקליטות את הטענה כי העובדה שויכמן נגח באוחיון ופגע בשפתו מהווה קנטור. במקרים של קנטור נוטה הפרקליטות להאשים בהריגה בלבד ולא ברצח, אולם הפעם טוענים בפרקליטות כי לא ניתן להסתכל על הנגיחה כקנטור. ההצעה החדשה צפויה לגשר על הפערים הקיימים ולמצוא פתרון גם למקרים דומים לזה של דקירת ויכמן.