BETA

08.03.2018

05:47

משבר חוק הגיוס: האם זו הממשלה הטובה ביותר עבור החרדים?

לצד המשבר הנוכחי ומשבר עבודות הרכבת בשבת, היו למפלגות החרדיות גם מספר הישגים לא מבוטלים. האם בממשלות העבר מצבם היה טוב יותר? • עשינו חשבון פשוט

המשבר הנוכחי על חוק הגיוס הוא רק האחרון בשרשרת משברים עם החרדים בממשלה הנוכחית. קדם לו משבר עבודות הרכבת בשבת לפני חודשים אחדים. בכל זאת, מקובל לחשוב שזו הממשלה המיטבית בעבורם.

 

הישגי החרדים בממשלה הנוכחית היו בין השאר - חוק המרכולים, תיקון חוק לימודי הליבה, החזרת הבטחת ההכנסה לאברכים, ביטול מתווה הכותל והתקדמות בחקיקת חוק הגיור. תקציב הישיבות נמצא בשיא של כל הזמנים - כ-1.2 מיליארד שקלים בשנה. הפוליטיקאים החרדים לא תמיד מעורבים ומשפיעים. הם לא ישבו ב-11 ממשלות מתוך 34 מאז קום המדינה.

 

>> כתבות נוספות בחדשות עשר:

היכונו לשרב: היום - 32 מעלות בתל אביב ו-29 מעלות בירושלים

אוסטריה: 4 נפצעו בשני אירועי דקירה נפרדים בווינה; הרקע נבדק

לאחר הטבח בפלורידה: עברה הצעת חוק המטילה מגבלות על רכישת נשק

 

 כחלון ליצמן וביבי
 

כחלון ליצמן וביבי(ראובן כהן, רויטרס, דוברות משרד הבריאות)

 

 

בימי מפא"י, בשנת 1951, נקבע הסטטוס קוו שעליו נשענים חוקי דת ומדינה. בולט בהם חוק שעות עבודה ומנוחה, הקובע כי יום המנוחה ליהודים הוא שבת, שחוקק בממשלה השנייה. בן גוריון גם היה זה שנתן פטור משירות צבאי ל-400 בחורי ישיבה. כשהחרדים פרשו ב-1952 בגלל גיוס נשים לצה"ל, אגודת ישראל ישבה באופוזיציה ומפלגת פועלי אגודת ישראל נשארה בקואליציה.

 

המהפך של 77' היה גם מהפך מבחינת החרדים. כל הסיעות שבו לקואליציה וחוקק חוק המסדיר קצבאות לאברכים. מנחם בגין היה טוב לחרדים לא רק בקצבאות, בממשלתו הוחלט על ביטול מוחלט של מכסת בחורי הישיבה הפטורים מגיוס.

 

בממשלה הנוכחית, הסיעות החרדיות עסוקות בביטוּל "גזרוֹת לפיד" מימי ממשלת נתניהו הקודמת: החזרת קצבאות הילדים, החזרת קצבת הבטחת הכנסה לאברכים וביטול חוק השוויון בנטל  - שלא עבר בבג"ץ. ממשלתו הרביעית של נתניהו אכן טובה לחרדים אולי לא יותר מזו של בגין.