BETA

05.03.2018

23:08

העדות ועונשה: עושים סדר בסבך עדי המדינה בתיקי נתניהו

ארי הרו, שלמה פילבר, מיקי גנור ומהיום גם ניר חפץ: ארבעה חשודים מרכזיים בתיקי האלפים עברו צד. בכתבה: ההסבר המלא - מה כוללת עדותם ומה יקבלו בתמורה

זו תמיד הנקודה הדרמטית בתיק חקירה גדול. אחד החשודים המרכזיים עושה חשבון פשוט של רווח והפסד, ומגיע למסקנה שהגיעה העת לעבור צד - לתת את כל מה שהוא יודע למשטרה ולפרקליטות ולזכות בתמורה להסדר מקל, ולעתים אף לחסינות מלאה. בתיקי האלפים, שבשלושה מהם חשוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הם הוחתמו אחד אחרי השני.

 

העד הראשון - ארי הרו

התיקים: 1000 ו-2000.

העדות: כל מה שידוע לו על שיטת קבלת טובות ההנאה מצד בני הזוג נתניהו מחד ועל הסיוע של נתניהו לארנון מילצ'ן מאידך, וכן על הדיל שנרקם לכאורה בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות, ארנון (נוני) מוזס.

התמורה: תיק אחר שנוהל נגדו יסתיים בעונש של עבודות שירות וקנס כספי.

 

העד השני - שלמה פילבר

התיק: 4000.

העדות: עדות מפורטת על יחסי שוחד לכאורה בין נתניהו לאיש העסקים שאול אלוביץ'.

התמורה: יעמוד רק לדין משמעתי ויורחק משירות המדינה.

 

 מצעד עדי המדינה
 

 שלושת עדי המדינה בחקירות נתניהו (חדשות עשר)

 

 

העד השלישי - מיקי גנור

התיק: 3000 (שבו נתניהו אינו חשוד).

העדות: הפללה לכאורה של בכירים במערכת הביטחון על יחסי שוחד שניהל עימם כנציג התאגיד הגרמני טיסנקרופ.   

התמורה: עונש קל יחסית בהתחשב בחומרת העבירה של שנת מאסר ועשרה מיליון שקל קנס.

 

העד הרביעי - ניר חפץ

התיקים: 1000, 2000, 4000 ופרשות נוספות.

העדות הצפויה: העד הטרי והמעניין ביותר צפוי לספק מידע מפליל לכאורה נגד בני הזוג נתניהו בשלל פרשות

התמורה: לא ניתן לפרסמה בשל צו איסור פרסום.

 

לסיר החמין הזה של תיקי נתניהו הוכנסו עדים רבים, מסמכים והקלטות. מי שיחליט מה טיב המאכל שייצא מהסיר, הוא רק איש אחד - היועץ המשפטי לממשלה.