BETA

24.02.2018

21:37

גורו הפיננסים שמבטיח לחלץ לקוחותיו מחובות – ונעלם מחייהם

דני ליבנה, שבבעלותו חברה להסדרת חובות, גובה מלקוחותיו, שנמצאים ברגעים הקשים בחייהם, עשרות אלפי שקלים ומבטיח שיצילם - אך מותיר אותם עם חובות גדולים יותר

היועץ הפיננסי, דני ליבנה, הוא אשף ביחסי ציבור. בריאיונות בכלי התקשורת השונים ובפרסומות לחברת "אובליגור", חברה שבבעלותו ופועלת להסדרת חובות מול הבנקים, הוא מפזר הבטחות לחלץ בני אדם מחובות כבדים. אולם, תחקיר חדשות עשר מעלה, כי לא אחת, ליבנה מסבך את לקוחותיו ומותיר אותם עם כבדים אף יותר.

 

עורך הדין עמית זילברג החל לקבל יום אחד מסרונים מחברת "אובליגור" בהצעה לטפל בחובותיו. כשהתקשר לשאול את הבעלים ליבנה כיצד הגיע אליו – ליבנה פשוט התוודה על השיטה: הוא מחפש חייבים באתר האינטרנט של בית המשפט. "הוא צד מסכנים", אומר זילברג. 

 

 דני ליבנה
 

היועץ הפיננסי דני ליבנה( חדשות עשר)

 

 

ליבנה טוען שהפסיק בפרקטיקה הזו שבה הוא מחפש כך חייבים, אבל ל-4,000 לקוחותיו הבעיה מתחילה כשהם מנסים להגיע אליו, לאחר שגבה מהם את כספם ולפני שהסדיר את חובם מול הבנקים. "הוא הפסיק לענות לטלפונים", מספר יצחק (ז'קי) בן שושן, שגם הוא תבע את ליבנה ו"אובליגור".

 

פעם אחר פעם נגרר ליבנה לבית המשפט ונדרש להחזיר כסף ללקוחותיו. אבל גם לאחר פסיקות ביהמ"ש, הוא לא משלם, בטענה שלא קיבל את כתב התביעה. 

 

ביהמ"ש קבע לאחרונה כי ליבנה מטעה את הציבור בפרסומים והבטחות למתן שירותים משפטיים. כמו כן, מתנהלת כרגע גם חקירת משטרה נגדו. כל זה לא מפריע לו להמשיך לעבוד ולפתות חייבים חדשים לתת בו את אמונם.

 

תגובת חברת "אובליגור"

 

במהלך 20 שנות קיומה טיפלה החברה בכ-4,000 לקוחות שלהם קוזזו חובות גדולים לנושים שונים בהיקפים מצטברים של מיליוני שקלים. הכתבה שפרסמתם מגמתית ומונעת מאינטרסים של גופים בעלי עניין שכל מטרתם לפגוע

ב"אובליגור" וזאת באמצעות אוסף של מקרים שאינם משקפים את המציאות ואינם נאמנים לעובדות.

 

לחברתנו לא הייתה זכות קיום לאורך 20 שנה ללא מענה להודעות ושירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. בתחום העזרה לחייבים, ההצלחה בנושאים אלה תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה עם הלקוח, דבר שלדאבוננו לא תמיד מסתייע.

 

לעניין הפרסומים: בנושאים בהם פניתם אלינו, הנושאים נבדקו, התקלות תוקנו כך שהחברה פועלת לפי חוק. לעניין התיקים המתנהלים בבית משפט והפניות הבודדות למשטרה - מדובר בתלונות חסרות כל שחר ובשל שהעניין מתנהל בין כותלי בית המשפט, הדברים יתבררו שם.