BETA

13.02.2018

16:55

בית כלא (אילוסטרציה)
בית כלא (אילוסטרציה),
רויטרס

שלוש עובדות סוציאליות חשודות בקשרים אסורים עם אסירים

העובדות הושעו באופן מיידי ונפתחו נגדן הליכי פיטורים, לאחר שעלה החשד באגף המודיעין בשב"ס. נציבת בתי הסוהר הנחתה לתחקר רת המקרים, להפיק לקחים ולרענן נהלים

שלוש עובדות סוציאליות הושעו באופן מיידי מעבודתן בשירות בתי הסוהר, והחלו נגדן הליכי פיטורים, בעקבות חשד שניהלו קשרים אסורים עם אסירים בכלא.

 

החשד עלה באגף המודיעין בשב"ס בחודשים האחרונים, והשעייתן חלה עם היוודע המקרים. נציבת בתי הסוהר הנחתה על תחקור המקרים והפקת הלקחים הנדרשים, וכן על ריענון הנהלים בנושא. "בשב״ס מתקיימת הקפדה מחמירה בכל הנוגע ליחסים ולגבולות הנדרשים שבין הסגל והאסירים" נמסר, "כל חריגה מטופלת במלוא החומרה".

 

בית הכלא סן קוונטין שבקליפורניה
 

בית כלא בקליפורניה (רויטרס)

 

 

בחודש שעבר הושעה מפקד בית הסוהר קציעות בשל כשל ערכי ופיקודי חמור, באישור השר לביטחון הפנים ח"כ גלעד ארדן. נציבת בתי הסוהר החליטה על השעיה זמנית ופתיחה בהליכי פיטורין של המפקד לאחר הגשת תלונה נגד מפקד בית הסוהר.

 

בבירור שנערך התגלו מספר מקרים נוספים בהם ננקטו על ידי המפקד אמצעים קיצוניים, בלתי סבירים ובלתי מידתיים, הגובלים בהתעמרות ובשימוש לרעה בסמכות כלפיי חלק מאנשי הסגל המשרתים בפקודיו.  לאחר שהוצגו בפני מפקד בית סוהר קציעות הממצאים החמורים, ביקש הקצין לפרוש. הנציבה והשר ארדן אישרו את בקשתו לפרוש משירות בשב"ס.

 

אלא שבימים האחרונים, כחודש לאחר סיכום פרישתו, הודיע הקצין לפקודיו ולא למפקדיו כי הוא חוזר בו מכוונתו לפרושבעקבות כך הוחלט בשב"ס כי המפקד יושעה. בהודעת השב"ס נכתב כי הקצין הבכיר נכשל כשל ערכי ופיקודי חמור, כשל בדיווח אמת, לא סיפק הסבר מניח את הדעת למעשיו, לא לקח אחריות על מעשיו כנדרש - ולבסוף חזר בו מהסיכום כי יפרוש.