BETA

21.02.2012

22:55

סקר חדשות 10: 52.4% מהציבור בעד הפעלת תחבורה ציבורית בשבת

עיריית ת"א החליטה על תחבורה ציבורית בשטחה במהלך השבת. אמנם יישום ההחלטה עוד רחוק, אך מסקר של חדשות 10 נראה כי הציבור תומך במהלך. 53% תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת בתל אביב מול 32.5% מתנגדים. הנתון המפתיע: 31% מקרב הנשאלים המסורתיים ענו כי הם בעד תחבורה במהלך השבת

(3:20 דקות)

הציבור רוצה לנסוע בתחבורה ציבורית גם בשבת: סקר של חדשות 10 שבוצע על ידי מכון פאנלס מצא כי 52.4% מהציבור בישראל בעד הפעלת תחבורה ציבורית במהלך יום שבת. 31% מהציבור ענו כי הם מתנגדים ו-24% ענו כי עדיין אינם יודעים.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

53% מהנשאלים ענו כי הם ספציפית בעד הפעלת תחבורה ציבורית בשבתות בתל אביב בעוד 32.4% התנגדו. נתון מפתיע שעלה מנתוני הסקר הוא כי 31% מבין הציבור המוגדרים מסורתיים ענו כי הם בעד תחבורה ציבורית בשבת לעומת 41% שהביעו התנגדות.

 

ובינתיים ברחוב הקולות חצויים. מרדכי ספיר, חילוני תושב ראש העין, בעד ההצעה. "אני רוצה לבוא בשבת מראש העין לתל אביב. אין לי אפשרות לנסוע לים. למה אני צריך להיות תקוע בבית אפילו שאני לא מאמין", אומר ספיר. מנגד הרב יוסף גרילצקי חושב אחרת וטוען שהעירייה בתל אביב צריכה לעשות בדיוק ההיפך. "דווקא היום העירייה צריכה לחפש דרך לחנך ולהוסיף בשמירה על השבת".