BETA

03.02.2018

21:02

כיצד נשאבו כספי הביטוח הלאומי של אזרחי ישראל - לקופת האוצר?

למעלה מ-200 מיליארד שקלים מכספי עודפים נכנסו לקופת המוסד לביטוח לאומי אך לא נשארו שם. במקום לחזור למבוטחים הם עברו ישירות לאוצר. "ההונאה הכי גדולה של החיים כאן"

לאן נעלמו המיליארדים של המוסד לביטוח לאומי? 224 מיליארד שקלים. זהו סכום העודפים העצום שנכנס לקופת הביטוח הלאומי נכון לסוף שנת 2017. בסוף השנה הנוכחית הסכום כבר צפוי לעמוד על 235 מיליארד שקלים. אך הכספים הללו לא נשארים במוסד וחוזרים למבוטחים, אלא עוברים למשרד האוצר שמשתמש בו לצרכיו השונים - על פי שיקוליו.

 

"כל הכסף טבע במשרד האוצר", אומר רו"ח ערן יאראק, יושב ראש ועדת הכספים של הביטוח הלאומי, שטוען כי המדינה הייתה יכולה "להשתמש בכסף כדי לפתור בעיות שהיום נמנעים מלפתור אותם". בפועל, הכספים לא חוזרים למבוטחים, בהם העצמאיים שמשלמים בכל חודש סכומי כסף גדולים אך לא מקבלים בחזרה מהביטוח הלאומי. כספי הביטוח שמופרשים על ידי האזרחים על מנת שישמשו אותם לעת חולי וזקנה לא נשארים בגוף שאמור לסייע להם בזמנם הקשה.

 

לכתבות נוספות בחדשות עשר >>

גרמניה לפולין: אנחנו אחראים על הרצח ההמוני בשואה

מצרים: קבר בן 4,400 שנה נמצא בקהיר

שגריר ישראל בגרמניה: כיצד איתן משבח את מעריצי העבר הנאצי?

 

 המוסד לביטוח לאומי
 

המוסד לביטוח לאומי (חדשות עשר)

 

 

אורנה אנג'ל, יושבת ראש ועדת הביקורת של הביטוח הלאומי, טוענת כי "זו ההונאה הכי גדולה של החיים שלנו כאן". אנג'ל אומרת כי האוצר החתים את הביטוח הלאומי על הסכם בסוף שנות השבעים של המאה הקודמת בו נקבע כי כספי העודפים של המוסד עוברים לממשלה. "מדינת ישראל הפכה את הביטוח הלאומי לחצר האחורית שלה" קובעת יו"ר ועדת הביקורת.

 

מיליארדי השקלים שמועברים לאוצר הם התסמין לבעיה רחבה הרבה יותר: מי שמשמש כאן בפועל היועץ החברתי של מקבלי ההחלטות - הוא לא הגוף שאמור לדאוג לעתידם של האזרחים. ההסכם שנחתם עם האוצר פגע משמעותית ביכולתו של הביטוח הלאומי לדאוג למבוטחיו.

 

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "סך תשלומי הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי עמדו בשנת 2017 עך סך של כ-67 מיליארד שקלים בעוד ההכנסות מגביית דמי הביטוח הלאומי היו כ-41 מיליארד שקלים. למעשה כספי הגבייה אינם מספיקים לכסות את התחייבויות המוסד. מלבד זאת המוסד נמצא בגירעון אקטוארי וצפוי להגיע בשנת 2045 לחדלות פירעון. לפיכך וכדי לשמור על יציבות המוסד המדינה משתתפת בתשלומי המוסד בסך של כ-28 מיליארד שקלים בשנה. העברות אלו מאפשרות למוסד לשמור על עודף בתקציבו השוטף ולהגדיל את קרן הביטוח הלאומי שבכל שנה מועברים ממנה כ-20 מיליארד שקלים תשלומים בגין רווחים ואגרות חוב שנפרעו. האוצר עמד וימשיך לעמוד בכלל ההתחייבויות שלו למוסד לביטוח לאומי".