BETA

30.01.2018

21:34

תכנית בנק הפועלים נגד הטרדות מיניות: הכשרות לעובדים וקוד אתי

צוות בראשות האלופה במיל' ברביבאי המליץ לבנק לנקוט בצעדים בתגובה לטענות להטרדה מינית מצד המנכ"ל לשעבר, ציון קינן. ההמלצות אושרו ע"י הדירקטוריון והועברו ליישום

התכנית של בנק הפועלים נגד הטרדות מיניות.

 

צוות מומחים חיצוני, בראשות האלופה במיל' אורנה ברביבאי, שמונה בעקבות טענות להטרדה מינית מצד המנכ"ל לשעבר, ציון קינן, מצא מצא כי מבחינת העמידה בחוק היבש - המצב בבנק תקין. למרות זאת, הצוות קבע כי יש מקום לנקוט במספר צעדים.

 

הצוות, שמונה בחודשים האחרונים על ידי דירקטוריון הבנק המליץ לשפר את רמת ההכשרות לעובדים בכל הקשור למניעת הטרדות מיניות, חידוד נהלי הדיווח במנגנוני הבנק ואימוץ קוד אתי חדש בנושא.

 

לכתבות נוספות בחדשות עשר >>

למרות התנגדות אדלשטיין: נתניהו שוקל לנאום בטקס הדלקת המשואות

החשד לרצח האישה בנתניה: האם המשטרה הסתירה פרטים?

היועץ המשפטי לממשלה הכריע: נתניהו יעיד בפרשת הצוללות

 

 בנק הפועלים
 

בנק הפועלים( רויטרס)

 

 

הקוד החדש יהיה מבוסס על עקרונות רשמיים של מכון התקנים ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

 

מוקדם להעריך אם זה מה שישקם את תדמית הבנק אחרי הטלטלות הקשות שעבר, ולא פחות מכך את התרבות הארגונית שבו. ההמלצות, שהטמעתן הייתה אחת הדרישות המרכזיות של בנק ישראל מבנק הפועלים, עלו לאחרונה לאישור הדירקטוריון והועברו ליישום על ידי הנהלת הבנק.

 

בדוח שפרסם בנק ישראל לפני כחודשיים על בחינת הבדיקה של בנק הפועלים בבירור טענות להטרדה מינית נגד המנכ"ל לשעבר ציון קינן, נקבע כי "התהליך שביצע הבנק היה לא שקוף". לפי הדוח התהליך היה "ללא אתגור, בקרה ופיקוח מספקים; ובוצע באופן שאינו הולם את הוראות הפיקוח על הבנקים וכללי ממשל תאגידי תקין". יחד עם זאת נכתב בדוח כי "התרשמנו שבמישור התרשמנו מניעת הטרדה מינית הבנק פעל כשורה".

 

 יאיר סרוסי, מנכ"ל בנק הפועלים
 

יאיר סרוסי, מנכ"ל בנק הפועלים( חדשות עשר)

 

 

לפי הדוח יו"ר הדירקטוריון לשעבר יאיר סרוסי טעה קשות בשיקול הדעת, כשלא עדכן את חברי הדירקטוריון של הבנק על הטענות להטרדה מינית נגד המנכ"ל. הטענות להיעדר דיון "מתוך כבוד לפרטיותה של המתלוננת" אינן מתקבלות.

 

סרוסי שגה גם כשנמנע מלדווח לבנק ישראל על האירוע, למרות שהמפקחת על הבנקים הדגישה בעבר בפגישה אישית עמו את החשיבות בדיווח על הטרדות מיניות. בכך פעל סרוסי בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי של הבנק. לא יינקטו נגדו צעדים מכיוון שכבר פרש מרצון.

 

במסגרת הפרשה, שנחשפה בחדשות עשר, תיארה מנהלת לשעבר בבנק אירוע של פגיעה מינית לכאורה. הבנק החליט אז כי אין מחובתו לדווח על האירוע למשטרה ומינה את נשיא בין הדין הארצי לעבודה לשעבר, סטיב אדלר, לבודק. אדלר מצא בסיכום הבדיקה כי "מכלול חומר הראיות שהונח לפניו אינו מצביע על עבירה של הטרדה מינית או התנכלות במשמעות החוק למניעת הטרדה מינית", כך ציין הדוח.