BETA

27.12.2017

07:50

עודכן:

 חלוקת מזון לנזקקים
חלוקת מזון לנזקקים,
רויטרס

דוח טאוב: רשויות חזקות מקבלות תקציב רווחה גבוה יותר מחלשות

המרכז פרסם את דוח "מצב המדינה 2017" העוסק בתחומי תעסוקה, חינוך ובריאות. תוחלת החיים של ערביי ישראל נמוכה ביחס לאוכלוסיה היהודית אך הגבוהה ביותר בעולם המוסלמי

הדוח השנתי של מרכז טאוב התפרסם היום (רביעי) כאשר הוא מסכם שורת מחקרים הנוגעים לשנה החולפת בתחומי תעסוקה, חינוך, בריאות ורווחה.

 

לפי הדוח, 2017 התאפיינה בעלייה בשיעור התעסוקה ובשכר הריאלי בנוסף לירידה בשיעור האבטלה, שנמצא בשפל היסטורי. יחד עם זאת הצמיחה לנפש נמוכה ביחס למדינות אחרות, ואין צמיחה כלל בפריון העבודה.

 

כתבות נוספות בחדשות עשר >>

תחזית מזג האוויר: מעונן עם עלייה קלה בטמפרטורות

שופט בארגנטינה פסק: אלברטו ניסמן נרצח ולא התאבד

מזומנים במקום דוחות: שוטרים חילקו כספי צדקה לתושבים

 

לפי הכותבים, מדיניות הרווחה בישראל נותרה יציבה למדי בעשור האחרון. לצד צעדים שנקטה הממשלה להתמודדות עם מצוקה חברתית, רמת ההוצאה החברתית עודנה נמוכה יחסית למדינות רווחה אחרות, ולכן לא צפויה ירידה משמעותית בהיקף אי השוויון והעוני.

 

עוד מצוין בדוח כי דווקא רשויות מקומיות חזקות מקבלות הקצאה ראשונית גבוהה יותר מרשויות חלשות: כ-3,170 שקלים למטופל ברשויות מאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים, לעומת כ-5,400 שקלים ביתר הרשויות.

 

באופן דומה גם תקציב החינוך מתחלק בצורה לא שיוויונית. לפי הדוח ההוצאה לתלמיד גדלה בכל מערכת החינוך אולם  פחות מ-30 אחוזים מהתוספת הוקצו לתלמידים בשני החמישונים הנמוכים. 

 

עוד נמצא במחקר כי וחלת החיים של האוכלוסייה הערבית בישראל (79 שנים) היא הגבוהה ביותר בהשוואה לעולם הערבי-מוסלמי, אך היא נמוכה ביחס לאוכלוסייה היהודית (82.7 שנים).

 

בתחום החינוך ישנן גם כן פערים מסוימים בין המגזרים. שיעורי הזכאות לבגרות בקרב נשים ערביות היו גבוהים יותר מאשר בקרב יהודיות (או שווים להם) בכל הקבוצות, אולם בקרב הגברים עדיין נמצאו פערים לטובת היהודים – והפערים אף גדלו בעשור האחרון.