BETA

14.12.2017

01:11

עודכן:

דוח: אי השוויון בחינוך בישראל – הגבוה במדינות המפותחות

מחקר בראשות הכלכלן דן בן דוד מצא כי כשליש מילדי ישראל זוכים לחינוך ברמה של עולם שלישי. לפי הדוח, חינוך ירוד הוא סכנה לדמוקרטיה ופגיעה ביכולתו של אדם להתפרנס

דוח שפורסם אתמול (רביעי) העוסק במצב החינוך בישראל ובהשפעות הכלכליות-חברתיות שלו מצא כי אי השוויון במערכת החינוך הישראלית הוא הגבוה במדינות המפותחות.

 

על פי הדוח, שפורסם על ידי הכלכלן פרופסור דן בן דוד עבור המוסד שורש, כשליש מהילדים בישראל מקבלים חינוך ברמה של מדינת עולם שלישי. כמו כן, גם התלמידים בחמשת האחוזונים העליונים רחוקים מלהיות בראש הטבלה של מדינות ה-OECD. למעשה, התלמידים המצטיינים במתמטיקה, קראה ומדעים הם רק במקום ה-19, כשאת שלושת המקומות הראשונים תופסות המדינות קוריאה הצפונית, יפן וקנדה.

 

 נוסחה על לוח
 

האוכלוסיה משכילה - האם האם זה בא לידי ביטוי בצמיחה? (Shutterstock )

 

 

דוח מצא כי לצד זאת, ישראל היא בין המדינות המשכילות בעולם, עם 13.4 שנות לימוד בממוצע. רק שוויץ וארצות הברית הן משכילות יותר. ההשכלה הגבוהה לא באה לידי ביטוי ברמת חיים גבוהה. על פי מחקר, קיים קשר רופף בלבד בין שנות לימוד של האוכלוסייה לבין צמיחה כלכלית. הקשר שכן נמצא הוא בין צמיחה של חברה לבין איכות ההשכלה שהיא מספקת, שתבוא לידי ביטוי במשמעת בכיתות, צפיפות נמוכה וטיב חומרי הלימוד.

 

השכלה היא כן בעלת השפעה כלכלית ניכרת, על הבן אדם הבודד, מן הבחינה ששכרו של אדם ללא השכלה יהיה נמוך בהרבה מאדם בעל השכלה גבוהה. כך, בממוצע, שכיר ללא השכלה ירוויח 33 שקלים לשעה בממוצע. שכיר עם תואר ראשון ירוויח 86 שקלים לשעה בממוצע ושכיר עם תואר שלישי 130 שקלים לשעה.

היעדר השכלה גם מהווה סכנה לדמוקרטיה, כך על פי הדוח. אנשים בעלי רמה נמוכה של ידע לא מבינים את ההשלכות של החלטות בפוליטיקה. כמו כן, הם אינם מתכננים לעתיד או פותרים בעיות.