BETA

10.11.2011

01:18

מינוי רומנטי? יו"ר ההסתדרות מינה את חברתו למנכ"לית רשת "עמל"

יושב ראש ההתסדרות, עופר עיני, מינה בינואר האחרון למנכ"לית רשת בתי הספר "עמל" את מי שהייתה מנהלת לשכתו. תחילה טען כי הם רק ידידים, אך כעת אומר: "אנחנו חברים, אך כשמיניתי אותה היינו רק ידידים"

(1:31 דקות)