BETA

12.12.2017

09:58

עודכן:

צה"ל מדגיש: "נשים וגברים חיוניים להצלחת הצבא"

דובר צה"ל הציג את פקודת השירות המשותף: "צה"ל הוא צבא עם ממלכתי שצריך לאפשר לכולם לשרת בו". במקרה שקצין דתי לא ירצה לשרת בגדוד מעורב - הדבר יעלה להחלטת אכ"א

צה"ל הציג הבוקר (שלישי) את פקודת השירות המשותף. "צה"ל הוא צבא עם ממלכתי שצריך לאפשר לכולם לשרת בו וזה מה שעומד בבסיס העדכון", אמר דובר הצבא תא"ל רונן מנליס.

 

"מ-2009 צהל פועל בלי פקודה וכל מפקד עשה מה שהוא רצה", הסביר מנליס, "בשנה שעברה הרמטכ"ל פרסם פקודת שרות משותף וכעת אנו מעדכנים אותה. שופרו תשתיות הפילבוקסים כך שיהיו הפרדה בין חיילים לחיילות. אנחנו מבטלים שירותים משותפים. הסדרנו תכני חינוך כך שהם יגיעו מאכ"א".

 

עוד ציין מנליס כי שירות הנשים הורחב ומטרת הפקודה לאפשר שירות משותף. "בפקודה יש הצהרה שנשים וגברים כאחד חיוניים להצלחת צהל במילוי משימותיו להגשמת ייעוד הצבא".


עוד הוגדר כי קצין דתי יוכל להגיד שהוא לא רוצה לשרת בגדוד מעורב עם נשים והדבר יעלה להחלטת ראש אכ"א.

 

משדולת הנשים בישראל נמסר: "שינוי פקודת השירות המשותף מהווה, אמנם, אמירה הצהרתית חשובה, ומדגיש כי אין להחיל פרשנות חורגת או מרחיבה של הפקודה. שינוי המדיניות בהחלט צריכה להתחיל מרוח המפקד, כפי שעושה הרמטכ״ל, אך השמטת הדרישה להימנע בכל דרך מהפרדה בין נשים וגברים מטרידה ומסוכנת".

 קצינה קרבית בצהל
 

קצינה קרבית בצהל( חדשות עשר)

 

 

עוד הוסיפו בשדולת הנשים כי "כל מטרתה של הפקודה מלכתחילה הייתה למנוע מקרי הפרדה והדרה של נשים בצה״ל. נוסף על כך, החליטו בצה״ל לייצר פתרון 'אמצע' עבור קצינים ונגדים ביחידות מעורבות - פתרון אשר בפועל יגרום נזק לנשים המשרתות בצבא. לתפיסתנו, נוסח הפקודה חייב להכיל את הדרישה החשובה להימנע מהפרדה ככל שניתן ולכל הפחות לא לאפשר הפרדה למי שבחרו בשירות בצבא כמקצוע - הנגדים והקצינים".

 

מרבני הציונות הדתית נמסר: "בשנה האחרונה פעלנו יחדיו כלל רבני הציונות הדתית וניהלנו שיח מכבד ונוקב עם בכירי הצבא, בנוגע לנושאים שונים הקשורים לפקודת השירות המשותף, מתוך רצון ושותפות לשמור על צה"ל כצבא העם. השינויים העיקריים שנעשו לבקשתנו, מתבטאים בביטול חובת הערבוב בין גברים ונשים ככל הניתן, וכן בשינוי 'סעיף הקצין' ומחיקת האפשרות לשבץ קצין בעל כורחו ביחידות מעורבות. הדברים בנוגע להחרגת הקצינים נמחקו מהפקודה החדשה, ועל כן שינויים אלו מקובלים ומספקים".

 

לסיום מסרו כי "החלטת הרמטכ"ל לעדכון נוסח פקודת השירות המשותף, הינה צעד חשוב המאפשר לכלל חיילי צה"ל לשרת בצבא תוך כדי שמירת אמונתם ואורחות חייהם, ואנו מביעים את הערכתנו על כך. הדרך עוד ארוכה וישנם קשיים ואתגרים רבים שטרם קיבלו מענה. נמשיך ללוות את תהליכי יישום הפקודה בשטח, מתוך הערכה ואמון בכוחם של הרמטכ"ל ושל צה"ל להשתמש בכלים שעומדים לרשותם בכדי להעניק מענה הולם לכלל המשרתים בצבא, מתוך כבוד לאמונותיהם וערכיהם של כלל חיילי צה"ל. תודתנו לרב הצבאי הראשי על חלקו המשמעותי בדיאלוג חשוב זה".

 

ראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז מסר: "צה"ל אינו ארגון חברתי. הפקודה נועדה לשרת את ייעודו המבצעי של הצבא ולאפשר לכולם, גברים ונשים, לשרת זה לצד זה, לאחד ולא להפריד". בנוגע לתלונות על מגבלות מחמירות על לבוש נשים בצבא אמר כי "לאף אחד אין סמכות להחמיר את הפקודה, יש למלאה כלשונה".