BETA

בדרך לשביתה: שטייניץ סירב לדרישות עיני

יושב ראש ההסתדרות נפגש היום עם שר האוצר בניסיון להיענות לדרישות ההסתדרות לקליטת עובדי הקבלן במשרדי הממשלה. עיני דרש לקלוט את העובדים כשכירים, אך שטייניץ התנגד. בשבת ייפגשו השניים שוב בניסיון למנוע את איום השביתה מלהתממש בשני. "משרד האוצר מסרב לראות את עובדי הקבלן", אמרו בהסתדרות

בהסתדרות ובמשרד האוצר ממשיכים במאמצים למניעת השביתה הכללית במשק עליה הכריז אתמול יושב ראש ההסתדרות, עופר עיני. היום (שישי) נפגשו עיני ושר האוצר, יובל שטייניץ, במטרה לגשר על הפערים בנושא העסקתם של עובדי הקבלן בניסיון למנוע את השבתת המשק והלימודים באוניברסיטאות. עם זאת, הפגישה הסתיימה ללא תוצאות.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

לאורך כל השבוע ניסו ראש הממשלה ושר האוצר למנוע מעיני מלהכריז על השביתה בעקבות דרישתו לשלב את עובדי הקבלן המועסקים במשרדי הממשלה כשכירי המדינה. עם זאת, גם היום סירב שטייניץ לדרישה זו של עיני והשניים נפרדו ללא כל התקדמות. הם ייפגשו שוב במוצאי השבת בניסיון נוסף למנוע את השביתה שבפתח.

 

"כרגע יש מבוי סתום במשא ומתן. לצערנו, כל המאמצים שעשינו בשבועות האחרונים למצוא פתרון כשלו. משרד האוצר מסרב לראות את עובדי הקבלן", אמר יו"ר אגף איגוד מקצועי בהסתדרות, אבי ניסנקורן. "יש הסתברות מאוד גבוהה שתהיה שביתה ביום שני. נעשה ניסיון נוסף במוצאי שבת, אבל משרד האוצר חייב לראות את העובדים האלה, הם לא עובדים שקופים. אנחנו דורשים להתמודד באומץ עם תופעת עובדי הקבלן. מדובר על עקרון".

"מה שעומד בבסיס הדרישות אינו תנאי ההעסקה של סקטורים מסוימים, אלא הדרישה לשינוי מבנה הניהול במדינת ישראל - הן של הסקטור העסקי והן של הסקטור הממשלתי-ציבורי - באופן אספקת שירותים, באמצעות הגבלות על מיקור חוץ", אמר היום האחראי על התקציבים במשרד האוצר, גל הרשקוביץ. "במסגרת השיחות עלו בעיות שאנחנו מנסים לפתור ביחד עם ההסתדרות ועיקרן שיפור בתנאי ההעסקה של סקטורים חלשים, תוך עיגון הזכויות בהסכמים והגברה משמעותית של אכיפתן".

 

הוא הוסיף כי הוא מקווה שבשני הצדדים יגלו אחריות כדי למנוע את השביתה. "אני מקווה שביחד, בייחוד לאור המצב הכלכלי במשק, ונמנע שביתה מיותרת שתפגע באזרחים", הוא הבהיר. "אנחנו חושבים שאופן הניהול צריך להיות בידי ההנהלה - ברצותה תעסיק בהעסקה ישירה ובאחרים במיקור חוץ. לא נכון למנוע או לאסור, בניגוד למה שקיים בעול, אספקת שירותים באמצעות מיקור חוץ".