BETA

תיעוד: 300 מוקשים פוצצו באזור רמת הגולן

הרשות לפינוי מוקשים החלה לפני מספר חודשים במבצע לפינוי אלפי מוקשים בשטחי הגולן שהוטמנו על ידי הצבא הסורי. המבצע יימשך עוד חודשים ארוכים וצפוי לעלות מיליונים

כמעט בבת אחת פוצצו היום (שני) 300 מוקשים ברמת הגולן. פיצוץ המוקשים נעשה כחלק ממבצע רחב היקף של הרשות לפינוי מוקשים ברמה, לניקוי האזור ממוקשים שהוטמנו על ידי הצבא הסורי.