BETA

11.12.2017

21:41

עודכן:

"אנליסט": הקשר בין השמאים לבנקים שמייקר את הריבית על המשכנתה

הבנקים עובדים עם רשימת שמאים מצומצמת, שפעמים רבות נותנים הערכה נמוכה לשווי הדירות. כתוצאה מכך הריבית עולה ומי שמשלמים עליה לאורך שנים הם הרוכשים

רגע לפני נטילת המשכנתה, רובנו עורכים בדיקה יסודית כדי לבחור בבנק שיציע את הריבית הזולה ביותר. אולם לאחר שהחוזה חתום, הבנק שולח את הרוכשים לשמאים ספציפיים - מתוך רשימה מצומצמת - שיעריכו מטעמו את שווי הנכס. ככל שאלה יורידו את ערך הנדל"ן, שיעור ההלוואה באחוזים יגדל - ואיתו גם הריבית שתשלמו על המשכנתא לאורך עשרות שנים.

 

סיפורם של איוון ואנה, זוג צעיר שרכש דירה ברמת גן בסכום של מיליון ו-395 אלף ש"ח, מהווה דוגמא ל"תרגיל השמאות" של הבנקים. לאחר הקנייה, ביקשו השניים מיוזמתם חוות דעת מקיפה משמאית מקרקעין מוסמכת כדי שתעריך את שווי הדירה, שעל בסיסו הם יקבלו משכנתא.

 

 הרוכשים משלמים ריבית גבוהה יותר על הדירות בגלל "תרגיל השמאים"
 

הרוכשים משלמים ריבית גבוהה יותר על הדירות בגלל "תרגיל השמאים"( חדשות עשר)

 

 

השמאית העצמאית, דליה עסיס, קבעה שערך הדירה דומה מאוד לסכום שאיוון שילם בפועל: מיליון ו-400 אלף ש"ח. מתוכם, ביקשו בני הזוג לקבל 830 אלף כמשכנתא – כלומר, כ-60 אחוזים מהשווי. את הריבית המשתלמת ביותר, הציעו להם בבנק לאומי.

 

אלא שזה לא היה סוף פסוק: רק כשהשניים הגישו לבנק את הערכת השמאית המפורטת, הפקידה ענתה במייל מוזר: "היא לא עובדת איתנו". אחר כך שלחה את איוון ואת אנה לאיש מקצוע אחר, הפעם מטעם הבנק עצמו – שבחוות דעת קצרה, הפחית מצידו 50 אלף ש"ח מערך הנכס לפי החוזה.

 

עכשיו, בעיני הבנק לפחות, הדירה שווה רק מיליון ו-350 אלף שקל – לכן אותה משכנתא שביקשו, 830 אלף ש"ח, עלתה מ-60 ל-61 אחוזים וחצי מערך הנכס. עליית אחוזי המשכנתה הקפיצה לזוג הצעיר את שיעור הריבית.

 

בעקבות התחקיר, הודיע ח״כ פרץ (המחנה הציוני) כי הוא מתכוון להניח בימים הקרובים הצעת חוק שתחייב את הבנקים לקבל חוות דעת מצד כל שמאי מוסמך, גם כזה שיבחר קונה הדירה: ״לא ניתן להמשיך במצב בו עתידם של זוגות צעירים ייקבע לפי חוות דעת של שמאים מטעם הבנקים״.

 

תגובת בנק לאומי:

הפניית הלקוחות לשמאים נעשית על מנת להבטיח רמה מקצועית ושירותית גבוהה. הבנק אינו מתערב בהערכות שווי הנכסים על ידי השמאים, ואנו דוחים טענה זו מכל וכל.

 

תגובת בנק הפועלים:

אין בסיס לטענה שלפיה השמאים נוטים להפחית את ערך הנכסים. רשימת השמאים של הבנק כוללת כ-72 בעלי מקצוע, בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים ותחומי התמחות. המחשב בוחר אקראית שלושה שמאים בעבור כל לקוח.

 

תגובת בנק איגוד

הרשימה כוללת עשרות שמאים, הפרוסים ברחבי הארץ, בהתאם לצרכי הבנק. בכל אזור הבנק מאפשר ללקוחות לבחור בשמאי מתוך הרשימה הרלוונטית למקום מגוריו. הטענה כאילו מספר השמאים המאושרים נמוכה במכוון על מנת להשפיע על הערכת שווי הנכס - מופרכת ומשוללת כל יסוד.

 

תגובת בנק ישראל:

הפיקוח על הבנקים אינו מתערב בבחירת מומחים שעובדים עם הבנקים השונים, אלא אם מתגלות בעיות חריגות, והאחריות לכך מוטלת על הבנק. מבדיקות שערכנו לאחרונה, לא נמצאו כשלים בהרכבת רשימות השמאים, והבנקים מקיימים פרוצדורות לעדכון תקופתי שלהם. יתכן והנחיית הבנקים היא לנקוט גישה שמרנית יחסית בהערכותיהם, לאור העובדה שהדירות משמשות ביטחון לאשראי.

 

תגובת משרד האוצר

מטה הדיור ערך בנושא שיחות עם הבנקים, בניסיון להגיע להבנות.