BETA

היום שהיה 06.12.17: טראמפ ו"הרגע ההיסטורי"

המעשה נעשה: המסר הכפול של הנשיא טראמפ - הכרה במציאות של ירושלים בירת ישראל לצד - בפעם הראשונה - הכרה בפתרון שתי המדינות - התכנית המלאה